saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consulteu als CRAI


La URV, amb la voluntat d'incrementar les relacions entre la Universitat i l'Ensenyament Secundari, i l'apropament dels estudiants de secundària al món universitari, ofereix als centres de la demarcació la possibilitat que realitzin la consulta dels materials necessaris per realitzar el treball de recerca o de síntesi.

La sol·licitud cal que la trameteu, exclusivament, per correu electrònic (orientacio(ELIMINAR)@urv.cat) i que la ompliu mitjançant l'aplicatiu informàtic que s'escaigui

Sol·licitud per accedir al CRAI/Biblioteca

Un cop processada la sol·licitud els alumnes sol·licitants accedir i consultar el fons al CRAI/Biblioteca que ho desitgin, prèvia identificació i comprovació de què estan inclosos en el llistat de la sol·licitud.

Per altra banda, i atès l'organització de la URV, caldrà que l'estudiant comprovi a quin CRAI/Biblioteca s'ha d'adreçar per consultar el fons bibliogràfic pel seu treball.

Els estudiants de secundària i de cicles formatiu de grau superior que accedeixen al CRAI/Biblioteca de la URV tindran la consideració d'usuaris temporals. El professor responsable assumirà en el seu nom les condicions d'ús que estan establertes a la Normativa d'organització i funcionament del CRAI.