Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Antenes del Coneixement

Antenes del Coneixement

Antenes del Coneixement

Presentació

El Campus Extens de la URV (CE) és un projecte estratègic de la tercera missió de la universitat, la missió territorial, de compromís amb les institucions i els agents motors del desenvolupament del territori, en totes les seves dimensions des del vessant més sociocultural al més socioeconòmic.

En compliment del seu compromís amb el territori i per tal d’apropar-hi el coneixement, el projecte pretén captar les necessitats de cada territori i donar-hi resposta contribuint així al progrés de les comarques meridionals de Catalunya i ho fa mitjançant la creació d’una xarxa d’antenes del coneixement (AC). Per a la realització de la seva activitat cada antena compta amb un/a responsable, un/a professional coneixedor del teixit social i econòmic en el qual està immers.

El projecte Campus Extens – Antenes del coneixement compta amb la col·laboració dels ajuntaments, que acullen les antenes i posen espais municipals a disposició de la universitat per a la realització de les activitats de les antenes i el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. També cal destacar la col.laboració amb l’Institut Ramon Muntaner en la seva tasca facilitadora del contacte entre la universitat i els ajuntaments i els centres d’estudis.  Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili