saltar al contingut principal
Cercar
URV

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

IMPORTANT: En aquest procès electoral hi ha eleccions a representants de PDI i PAS a la Junta de Centre de l´ETSE. 

Comissió Electoral

Calendari d´eleccions

  Sol·licitud de presentació candidatura (PDI/PAS)

  Consulteu el cens (Introduint el NIF o NIE en format 99999999L, números i lletres sense separadors)

  Sol·licitud de reclamació al cens

  Convocatòria d´eleccions a Junta de Centre

  Proclamació provisional de candidats

  Proclamació definitiva candidats electes (pendent)

Sector Circumscripció

Escons

Candidats

provisionals

 1er

 termini

Candidats

definitius

 2on

termini

Proclamació

  candidats

    electes

PDI    Professorat amb vinculació Permanent – Doctors    22        34   No   s´amplia        
Professorat amb vinculació Permanent – No Doctors     4          4   No   s´amplia     
Professorat amb vinculació NO Permanent - Doctors     4          4   No   s´amplia  
Professorat amb vinculació NO Permanent - No Doctors     1          1   No   s´amplia  
Estudiants         13                 --- No eleccions ---
PAS Funcionari i Laboral     6          5

 No   s´amplia