saltar al contingut principal
Cercar
URV

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

IMPORTANT: En aquest procès electoral hi ha eleccions a representants de PDI i PAS a la Junta de Centre de l´ETSE. 

Comissió Electoral

Calendari d´eleccions

  Sol·licitud de presentació candidatura (PDI/PAS)

  Consulteu el cens (Introduint el NIF o NIE en format 99999999L, números i lletres sense separadors)

  Sol·licitud de reclamació al cens

  Convocatòria d´eleccions a Junta de Centre

  Proclamació provisional de candidats

  Proclamació definitiva candidats

  Proclamació de candidats electes (No eleccions)

  Votació electrònica: període del 4 d´abril a les 10.00h al 6 d´abril a les 13.00h

         * Instuccions de votacions: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/com-votar/

         * Obtenció de contrasenya: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/obtenir-contrasenya/

         * Accés a la urna electrònica de votació: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/acces-evot-llistat/

Acta d'escrutini del vot electrònic

Acta de resultats electorals (candidats electes)

Estadístiques de participació

Llistat de rebuts dels vots comptabilitzats

Proclamació provisional de candidats electes (Eleccions)

Proclamació definitiva de candidats electes (Eleccions)

Sector Circumscripció

Escons

Candidats

provisionals

 1er

 termini

Candidats

definitius

 2on

termini

Proclamació

  candidats

    electes

PDI    Professorat amb vinculació Permanent – Doctors    22        34   No   s’amplia            21
Professorat amb vinculació Permanent – No Doctors     4          4   No   s’amplia          4
Professorat amb vinculació NO Permanent - Doctors     4          4   No   s’amplia          4
Professorat amb vinculació NO Permanent - No Doctors     1          1   No   s’amplia          1
Estudiants         13                 --- No eleccions ---
PAS Funcionari i Laboral     6          5   No   s’amplia          5