saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Inclusió Social

Característiques de la Càtedra

La Càtedra d’Inclusió Social presenta aquestes característiques específiques:
· Impulsa i aprofundeix l’orientació social de la Universitat.
· Permet que la Universitat es constitueixi com un agent d’innovació social.
· Té una orientació eminentment pràctica cap al territori. Genera coneixement i el transfereix als agents territorials.
· És una plataforma per generar coneixement específic sobre els processos d’inclusió/exclusió social que afecten persones i col·lectius socials determinats.
· Treballa i es vincula directament amb entitats i institucions, que tenen com a objectiu el treball a favor de la inclusió social.
· Situa la inclusió social com un tema central de la responsabilitat social de la Universitat en la millora de la qualitat de vida de les persones i del territori.
· Situa la Universitat en el conjunt d’esforços col·lectius encaminats a millorar de les condicions de vida de les persones.