saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Inclusió Social


La Càtedra d’Inclusió Social de la URV és una proposta de compromís social de la Universitat a través de la generació i la transferència de coneixement amb les entitats que s’ocupen de la inclusió social, amb les institucions locals i amb la societat en general.

A més, aquesta Càtedra situa la URV com la primera universitat de Catalunya que incorpora una plataforma de generació i transferència de coneixement dels processos d’exclusió/inclusió social, tot pretenent convertir-se en un referent sobre innovació social que acompanyi al desenvolupament territorial.

Per tant, tenint en compte les característiques específiques de la Càtedra, considerem que la Universitat ha de jugar un paper rellevant en el camí que ajudi a assolir més quotes d’inclusió social entre les persones i els col·lectius que es troben amb més dificultats.

Característiques de la Càtedra

La Càtedra d’Inclusió Social presenta aquestes característiques específiques:

  • Impulsa i aprofundeix l’orientació social de la Universitat.
  • Permet que la Universitat es constitueixi com un agent d’innovació social.
  • Té una orientació eminentment pràctica cap al territori. Genera coneixement i el transfereix als agents territorials.
  • És una plataforma per generar coneixement específic sobre els processos d’inclusió/exclusió social que afecten persones i col·lectius socials determinats.
  • Treballa i es vincula directament amb entitats i institucions, que tenen com a objectiu el treball a favor de la inclusió social.
  • Situa la inclusió social com un tema central de la responsabilitat social de la Universitat en la millora de la qualitat de vida de les persones i del territori.
  • Situa la Universitat en el conjunt d’esforços col·lectius encaminats a millorar de les condicions de vida de les persones.

Contacte