saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals - 8a edició

L’objectiu del màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements necessaris per assumir les responsabilitats i funcions de nivell superior descrites a l’article 37 del Reglament dels serveis de prevenció en matèria de prevenció de riscos laborals (Reial decret 39/1997).

Atès que inclou les tres especialitats (seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada a la prevenció), el programa ofereix  una visió integradora d’aquestes especialitats i de la resta de temes tractats.

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Descripció del títol Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Durada 60 ECTS - 1 any
Modalitat  Semipresencial
Horari Les classes presencials són cada divendres de 17-21h.
Pràctiques externes Obligatòries
Idioma d'impartició Català i castellà
Percentatge d'ocupabilitat 90% (segons enquesta de titulats ETSEQ)
Places de nou ingrés 50
Centre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Web del màster

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Data d’inici i final de la docència

La docència serà de setembre del 2017 a maig del 2018

El període de pràctiques es del març a l’agost del 2018

Treball fi de màster Setembre 2018

La docència serà de setembre del 2017 a març del 2018

Les pràctiques es realitzen des del març a l'agost del 2018
Coordinació acadèmica Dra. Magdalena Constantí Garriga
Contacta amb nosaltres

Oficina d’Atenció al Màster

977.779.944

postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

Normativa de TFM de l'ETSEQ