saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preus i formes de pagament dels màsters universitaris URV

Per calcular el preu d’un màster has de tenir en compte el nombre de crèdits, que generalment són 60 ECTS per curs a temps complet, o entre 20 i 46 si estudies a temps parcial. A això cal sumar-hi les taxes i l’assegurança obligatòria, que són aproximadament uns 150 €.

Els preus es revisen cada any al mes de juliol, si vols conèixer exactament el preu dels conceptes que inclou la matrícula per a aquest curs consulta la taula de Preus d’Estudis de Màster.

La preinscripció té un cost de 30,21 € no reemborsables, que no es descompten del preu final de la matrícula.

El preu per crèdit fixat per la Generalitat de Catalunya és d'uns 46 € per al curs 2015-16. No obstant, hi ha màsters que, per la seva naturalesa, tenen unes condicions econòmiques especials. Consulta els preus a continuació:

Preus estàndards màsters universitaris

Màster Universitari 60 ECTS
 • 60 ECTS x 46 € = 2.760 €
 • Taxes = 150 €

Total = 2.910 € 

Màster Universitari 90 ECTS
 • 90 ECTS x 46 € = 4.140 €
 • Taxes = 300 €
Total = 4.440 €
Màster Universitari 120 ECTS
 • 120 ECTS x 46 € = 5.520 €
 • Taxes = 300 €

Total = 5.820 €

Preus màsters universitaris amb condicions especials

Màsters amb condicions especials

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades:

 • Advocacia

 • Enginyeria Industrial

 • Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 • Psicologia General Sanitària

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport:

 • Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

 • Enginyeria Química

Preu aproximat per curs acadèmic

2.620,20 €

Erasmus Mundus:

 • Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Preu aproximat per curs acadèmic

1.158 €

 • Màster virtual en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Té un increment en el preu per crèdit de 12,23 €/ECTS (IVA del 4% no inclòs), en concepte de Recursos per a l’aprenentatge de la UOC. L'enviament a l'estranger dels recursos d'aprenentatge no té cap cost afegit. El pagament d'aquest concepte serà semestral i dependrà de les assignatures que faci l'estudiant cada semestre. L'estudiant haurà de realitzar el pagament directament a la UOC seguint les indicacions que rebrà per correu electrònic.

Preu aproximat per curs acadèmic

3.430 €

La realització  dels màsters de 90 i 120 ECTS a temps complert és de més d'un curs acadèmic. Per aquest motiu, el segon any de màster t'has de matricular dels crèdits restants, en la majoria dels casos, 30 o 60, respectivament i abonar les taxes i assegurances escolars obligatòries.

Si has de cursar Complements de Formació, tingues en compte que comptabilitzen com a crèdits addicionals als 60 ECTS, i per tant els has de sumar al total de la matrícula.

Pagament de la matrícula

Generalment el pagament es realitza en el moment de formalitzar la matrícula. De tota manera, existeixen altres formes de pagament per ajudar-te a assumir els costos de la matrícula.

Existeixen diverses situacions especials, com els estudiants de família nombrosa o els estudiants amb alguna discapacitat, en què se’ls eximeix del pagament de la matrícula.

Amb les beques de col·laboració de la URV pots obtenir ingressos que t’ajudin a pagar el cost del màster.