saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Química)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Química)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
13011013 Àlgebra i  4,5 13204001 Matemàtiques 9
13011014 Càlcul 6
13012233 Anàlisi i Control Ambiental 3 13204217 Anàlisi i Control Ambiental  3
13012027 Anàlisi Instrumental i 4,5 13204102 Anàlisi Instrumental 9
13011012 Experimentació en Química Analítica i Química Física II 7,5
13012220 Anàlisi Química de Productes Industrials o 3 13204223 Temes Especials de Química Analítica 3
13012241 Anàlisi Química de Productes Naturals o 3
13012251 Control Analític de Processos Químics 3
13013245 Aplicació de Compostos Metalls de Transició en Síntesi Orgànica o 3 13204206 Temes Actuals en Química Inorgànica 3
13013248 Bioinorgànica o 3
13013250 Temes Especials en Química Inorgànica Avançada 3
13013205 Aplicació de la Informàtica als Problemes Químics i 6 13204008 Informàtica i Documentació² 6
13012101 Documentació i 3
13011204 Mètodes Matemàtics de la Química i 4,5

13012230

Sistemes Informàtics d'Interès Químic 4,5
13012232 Avaluació i Control de la Qualitat 3 13204204 Avaluació i Control de la Qualitat  3
13013252 Biofísica 7,5 --- --- ---
13011001 Bioquímica 9 13204006 Bioquímica 6
13013254 Bioquímica i Microbiologia Industrials 9 13204238 Bioquímica i Microbiologia Industrials* 3
13013223 Biosíntesi de Macromolècules 3 13204234 Biosíntesi de Macromolècules* 3
13013253 Biotecnologia Computacional 4,5 --- --- ---
13013234 Catàlisi Heterogènia o 3 13204221 Catàlisi 3
13013240 Catàlisi Homogènia 3
13012023 Ciència dels Materials 6 13204119 Ciència de Materials  6
13012225 Cinètica de Processos Electròdics 3 --- --- ---
13012036 Compostos de Coordinació i 4,5  
13204111
 
 
 
Compostos Inorgànics Avançats
 
 
 
9
 
 
13012025 Determinació Estructural II i 3
13012037 Organometàl·lics i 3
13012035 Sòlids Inorgànics 3
13012024 Determinació Estructural I i 6

13204121

13204122

Síntesi Orgànica
i
Determinació Estructural de Compostos Orgànics

4,5

4,5

13012038 Química Orgànica Avançada 4,5
13013202 Disseny de Síntesi 4,5 13204220 Disseny de Síntesi 3
13011008 Electricitat i Òptica i 7,5 13204002

Física

9
13011007 Mecànica 6
13011009 Enginyeria Química 7,5 13204118 Enginyeria Química  6
13011003 Enllaç Químic 4,5

13204009
13204010

13204004

Química I
Quimica II
i
Complements de Química

6
6

13011016 Equilibri Iònic en Solució 6
13011010 Operacions Bàsiques 6
13011006 Principis de Termodinàmica 3
13013216 Enzimologia 6 13204209 Enzimologia Aplicada 3
13012033 Espectroscòpia Molecular i 4,5 13204107 Espectrocòpia i Cinètica Química 9
13012034 Química Física Avançada 6
13012033 Espectroscòpia Molecular i  4,5 13204106 Estructura Molecular 6
13011002 Química Física i 6
13012102 Teoria de Grups 3
13011015 Estadística i programació 3 13204226 Estadística i programació*  3
13013203 Experimentació en Física 4,5 13204231 Experimentació en Física* 3
13011011 Experimentació en Química Analítica i Química Física I i 7,5 13204105 Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9
13011002 Química Física i 6
13011018 Termodinàmica Química 4,5
13011012 Experimentació en Química Analítica i Química Física II i 7,5 13204101 Química Analítica 6
13011017 Química Analítica 4,5
13012029 Experimentació en Química Avançada I i 9 13204123

13204124
 
Laboratori de Química Orgànica
i
Laboratorio de Química Orgànica Anançada
 
3

3
13011004 Experimentació en Síntesi Química I i 7,5
13011005 Experimentació en Síntesi Química II 7,5
13012029 Experimentació en Química Avançada I i 9 13204112 Laboratori de Química Inorgànica
 
3
 
13012030 Experimentació en Química Avançada III 3
13012040 Experimentació en Química Avançada II 9 13204108 Laboratori de Química Física 3
13012040 Experimentació en Química Avançada II i 9 13204104 Laboratori de Química Analítica
13012031 Experimentació en Química Avançada IV 3
13013213 Experimentació en Regulació del Metabolisme 1,5 --- --- ---
13011004 Experimentació en Síntesi Química I i 7,5 13204109 Química Inorgànica I  9
13011021 Química Inorgànica I 4,5
13011005 Experimentació en Síntesi Química II i 7,5 13204110 Química Inorgànica II 6
13011022 Química Inorgànica II 4,5
13013217 Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura 3 13204232 Física de l'Estat Líquid. Tècniques de Mesura* 3
13013249 Física de Materials Polimèrics 3 13204237 Física de Materials Polimèrics*  3
13013243 Física de Nous Materials 3 13204235 Física de Nous Materials* 3
13013221 Física del Medi Ambient 3 13204207 Física del Medi Ambient 3
13013246 Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques 4,5 13204236 Fonaments Físics de les Tècniques Espectroscòpiques* 3
13011214 Història i Filosofia de les Ciències Experimentals 3 13204203 Història de les Ciències Experimentals 3
13013208 Instrumentació a Química 4,4 --- --- ---
13013219 Mecanismes de Reacció 3 13204233 Mecanismes de Reacció* 3
13012032 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I 3 13204227 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I*  3
13012218 Modelització Molecular 3 13204205 Modelització Molecular 3
13012235 Nucleació i Creixement de Cristalls 3 13204211 Nucleació i Creixement de Cristalls* 3

13013206

Organització d'Empreses 4,5 13204218 Economia i Gestió d'Empreses 3
13012039 Productes Naturals 4,5 13204228 Productes Naturals*  3
13012252 Química Computacional 6 13204222 Química Computacional i 3
13204205 Modelització Molecular 3
13013215 Química de Polímers 4,5 13204208 Química de Polímers 3
13012242 Química Física de Macromolècules 3 --- --- ---
13013201 Química Orgànica Estructural 3 13204230 Química Orgànica Estructural*  3
13013244 Química Orgànica Estructural i Disseny de Síntesi 4,5 --- --- ---
13011019 Química Orgànica I 4,5 13204113 Química Orgànica I 6
13011020 Química Orgànica II 6 13204114 Química Orgànica II 6
13013239 Química Orgànica Industrial 3 13204214 Química Orgànica Industrial 3
13013236 Regulació del Metabolisme 4,5 --- --- ---
13012103 Simetria i Caracterització de Sòlids 4,5 13204117 Cristal·lografia 3
13013210 Tècniques de Comunicació en Química 1,5 --- --- ---
13012028 Tècniques de Separació i 6 13204126
13204125
Quimiometria
i
Tècniques de Separació
4
5
13012026 Química Analítica Avançada 4,5
13013209 Temes Especials de Química Inorgànica 3 13204215 Química Inorgànica Industrial 3
13013207 Temes Especials de Química Orgànica  3 --- --- ---
13012222 Teoria de l'Estructura i Reactivitat Química 4,5 13204222 Química Computacional 3
13012231 Treball Experimental 20 13204229 Treball Experimental* 3

¹ Per reconèixer la Química I i Química II, cal tenir aprovades 2 assignatures més les Operacions Bàsiques del bloc del pla vell.

² Per reconèixer la Informàtica i Documentació cal tenir aprovades, apart de la Documentació, dues assignatures més del pla vell, de les que es mostren al quadre.

*Aquestes assignatures al nou pla sols s'activaran a efecte d'adaptació.