saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Química (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
13204009 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
13204002 Física 9 Bàsica Física
13204010 Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13204005 Biologia 6 Bàsica Biologia
13204007 Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
13204006 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
13204004 Complements de Química 6 Bàsica Química
13204008 Informàtica i Documentació 6 Bàsica Informàtica

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204105 Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109 Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101 Química Analítica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106 Estructura Molecular 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102 Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204113 Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117 Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204110 Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114 Química Orgànica II 6 Obligatòria

 3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104 Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107 Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108 Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204118 Enginyeria Química 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204125 Tècniques de separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204126 Quimiomatria 4 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
13204111 Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112 Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204120 Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121 Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123 Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122 Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124 Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204119 Ciència de Materials 6 Obligatòria
13204401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204301 Treball de Fi de Grau (**) 12 Obligatòria
  Optatives 18 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.