saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Pedagogia

Amb el grau de Pedagogia adquiriràs els coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. També desenvoluparàs les habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.
El pedagog o pedagoga és un professional que ha diversificat en els darrers anys el camp professional més enllà de l'àmbit educatiu atenent les diverses necessitats sobre l'aprenentatge, l'organització i la gestió, anant cap a l'empresa, programes educatius culturals, de medi ambient, social, de la salut, serveis personals, formació de formadors, esport, mediació, justícia i organitzacions.

Places

40

Idiomes

Català i castellà

Nota de tall 2019

7,694

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Per estudiar aquest grau has de tenir interès per comprendre i facilitar la resolució de problemes en els processos d'ensenyament i aprenentatge de l'ésser humà, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social. Així mateix, has de ser una persona amb una bona comunicació oral i escrita, amb gust per la lectura, compromesa amb els valors ètics i amb ganes de millorar la societat a través de l'aprenentatge.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

 • Podràs escollir entre un gran nombre i diversitat de centres per fer les pràctiques del grau.
 • Tindràs l'opció d'acollir-te al projecte APS (Aprenentatge Servei) per fer el treball de final de grau i desenvolupar alhora compromís cívic i social amb la institució o entitat on el duguis a terme.
 • T'oferim una docència de qualitat, ja que el nostre professorat té una llarga experiència en la recerca i en la pràctica professional en l'àmbit de l'educació social.

Aquest títol et capacitarà per a l'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Podràs treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal. Tindràs sortides professionals tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i també en la docència.

Un cop t'hagis graduat podràs dur a terme, entre altres, les tasques següents:

 • Docència i assessorament pedagògic en centres educatius.
 • Orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.
 • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
 • Formació en les organitzacions.
 • Disseny de programes educatius amb mitjans tecnològics.
 • Assessorament en programes educatius i participació en projectes de millora i innovació educativa.
 • Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental.
 • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.
 • Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).