saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

Avui dia podem parlar de la biotecnologia com la disciplina, o millor encara, el conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l’enginyeria per aconseguir l’aplicació d’organismes, cèl·lules i biomolècules a la producció de béns i serveis. La bioquímica estudia la vida a escala molecular. La bioquímica moderna, juntament amb la biologia molecular, són claus per als avenços continus que es produeixen en el coneixement del funcionament molecular dels éssers vius i s’han convertit en un dels principals exponents del que es coneix com economia basada en el coneixement.

Descripció del títol:

Branca Ciències
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 309
Formació Bàsica 60
Obligatoris 183
Optatius 30
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 9+15
Places 10        
Horari Matí i Tarda
Centre on s'imparteix

Facultat de Química i Facultat d'Enologia

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Perfil recomanat

Les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones que vulguin iniciar aquests estudis són, d’una banda, coneixements de matèries bàsiques de la titulació: química, matemàtiques, física i biologia. I, de l’altra, es recomana un nivell bàsic d’una llengua estrangera (preferentment l’anglès) i d’informàtica

Objectius

 • Tenir un bon coneixement de com funcionen els éssers vius, i saber aplicar la tecnologia al fonament biològic per obtenir i millorar productes i serveis.
 • Ser capaç d’avaluar i destriar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d’un procés biològic.
 • Familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més utilitzats. A més, fer experiments, dissenyar aplicacions de forma independent i avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Familiaritzar-se amb la bibliografia científica i tècnica de l’àrea i percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
 • Conèixer les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l’activitat professional de la seva àrea de treball.
 • Ser capaç de comunicar aspectes fonamentals de la seva activitat professional a altres professionals de la seva àrea, o d’àrees afins, i a un públic no especialitzat.

Competències

Les competències adquirides són les pròpies del grau de Biotecnologia i les del grau de Bioquímica i Biologia Molecular
 

Sortides professionals

L’avantatge de la doble titulació és que combina les sortides professionals tant del grau de Biotecnologia com del grau de Bioquímica i Biologia Molecular. De forma general, els graduats poden orientar la carrera professional cap als camps de la indústria  biotecnològica, farmacèutica, química, etc; també poden dur a terme recerca en els camps de la biomedicina i la nutrició. A més, estan capacitats per fer tasques de docència preuniversitària i universitària. Finalment, també hi ha sortides professionals vinculades a empreses d’anàlisis clíniques i de comercialització de productes. De forma més específica, les principals sortides professionals inclouen:

 • Desenvolupament de processos de fermentació industrial.
 • Desenvolupament de biocatalitzadors (microorganismes, cultius cel·lulars, eucariotes enzims) o organismes pluricel·lulars mitjançant tecnologia de l’ADN recombinant i altres tècniques moleculars.
 • Control analític dels processos bioquímics industrials.
 • Disseny de bioreactors.
 • Desenvolupament d’aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en els sectors alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
 • Desenvolupament d’aplicacions i assessorament en biotecnologia ambiental i bioremediació.
 • Desenvolupament d’aplicacions i assessorament en bioinformàtica.
 • Recerca en universitats, centres d’investigació públics i privats, i departaments d’R+D+I d’empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, sanitari, cosmètic.
 • Tècnic o tècnica en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic o sanitari.
 • Tècnic o tècnica de laboratori realitzant estudis bioquímics, genètics, immunològics, microbiològics i aplicacions al diagnòstic clínic.
 • Tècnic o tècnica de producció i desenvolupament de nous productes.
 • Tècnic o tècnica de tractament d’aigües i de valorització de residus.
 • Docent en secundària, formació professional, escoles tècniques i universitats.
 • Funcionariat en administracions públiques.
 • Consultoria.