Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Màsters universitaris > Ciències socials i jurídiques > Formació professorat > Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Profes

Màsters universitaris

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes - 6a edicióAtenció! La preinscripció d'aquest màster no estarà disponible fins al mes de setembre de 2015 a travès de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per l'exercici de la professió docent en centres públics i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.

Per més informació sobre el màster podeu consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Sortides professionals

Professor/a en centres públics i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Durada  60 ECTS-1any
Orientació   Professional
Especialitzacions
  • Especialitat Tecnologia / Tecnologies Industrials
  • Especialitat Economia
  • Especialitat Administració d'Empreses
Modalitat  Presencial
Horari L’horari de les assignatures comunes i d’especialitat és de tarda, en general, de les 17h a les 21 hores. Les pràctiques externes són en horari escolar.
Práctiques externes Obligatòries. Hi ha dos períodes de pràctiques: Pràcticum I (durant el mes de gener) i Pràcticum II (entre abril i maig). Les pràctiques externes es duran a terme en centres formadors d'estudiants en pràctiques autoritzats pel Departament d'Ensenyament, de la província de Tarragona.
Idioma d'impartició català/castellà
Places de nou ingrés  160
Institucions col·laboradores Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Centre

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Consulta la guia docent del centre

Dates d'inici i final de la docència Inici: primera setmana d’octubre
Final (incloent les pràctiques externes): primera quinzena de maig
Coordinació acadèmica Dra. Montserrat Guasch Garcia
Correu electrònic coordinació coordinacio.mastersecundaria(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
977 558 056
secedu(ELIMINAR)@urv.cat


Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili