saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal

           

Presentació

El màster té com a objectiu essencial oferir una formació especialitzada que integri els diversos continguts disciplinaris que conflueixen en el sistema de justícia penal, objectiu que es correspon amb una necessitat de formació integral per a persones que vulguin orientar l'activitat professional o científica en aquest àmbit. El màster es proposa atorgar una formació especialitzada i integral als graduats en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines que configuren el sistema de justícia penal, integrades bàsicament pel dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia.

Com que es tracta d’un màster acadèmic orientat a la recerca, juntament amb l’aprofundiment en l’estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia, es pretén formar també els estudiants des del vessant de la metodologia de la recerca, proporcionant-los coneixements i habilitats metodològiques que, més enllà de permetre'ls fer un primer treball de recerca en el màster, els introdueixi en l'elaboració d’una tesi doctoral.

Sortides professionals

Professions relacionades amb l’àmbit del sistema de justícia penal: jutges, fiscals, lletrats, psicòlegs forenses, entre d’altres, i realització del doctorat.

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Lleida

Màster en Sistema de Justícia Penal
Durada 60 ECTS - 1 any
Modalitat  Semipresencial
Idioma d'impartició La llengua vehicular és el castellà i es pot utilitzar de manera més reduïda l'anglès
Universitats participants
  • Universitat de Lleida (coordinadora)
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Jaume I
  • Universitat d’Alacant
Places de nou ingrés 50
Data d'inici i final de la docència

La docència s'iniciarà el 24 d'octubre del 2017 i finalitzarà el 30 de juny del 2018

Les classes presencials es realitzaran del 31 d'octubre a l'1 de novembre del 2017 i del 28 de març al 7 d'abril del 2018

Centre

Facultat de Ciències Jurídiques

Web del màster www.sistemajusticiapenal.udl.cat
Coordinació acadèmica a la URV Dra. Nuria Torres Rosell