saltar al contingut principal
Cercar
URV

Endarreriment al juny/setembre de la segona convocatòria/convocatòria única de les assignatures Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de setembre de l’assignatura de Treball de Fi de Grau i/o Pràctiques Externes.

Curs d'aplicació: 2019-20 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període únic: des del dia de la matrícula fins al 20 de maig.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

No es pot sol·licitar l'endarreriment de l'acta si ja s'han qualificat les dues convocatòries de l'assignatura.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l'acta.
    La constància del canvi a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Observacions

En la resolució es tindrà en compte l'informe favorable del responsable de l'ensenyament en què s'ha matriculat l'estudiant. 

Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta nova convocatòria, s’hi ha de tornar a matricular el curs següent, amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.