saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Canvi de dedicació a TC / TP o l'inrevés

  • CONCEPTE: Tot i que la durada ordinària de seguiment dels estudis de doctorat és el temps complet, els doctorands tenen l’opció de sol·licitar la durada de dedicació a temps parcial, que té implicacions en el termini en què els doctorands han de presentar la tesi doctoral. 

Tràmit administratiu

Qui

La persona que vol accedir a un programa de doctorat.

No podran sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin beneficiaris d’una beca o ajut, que la convocatòria estableixi que la durada dels estudis ha de ser a temps complet.

On

En el formulari de preinscripció.

Quan

  1. En el termini obert per a preinscriure’s.

    • 1ª fase → 5/09 al 2/11 

    • 2ª fase → 9/01 al 1/03

Com

Seleccionant la dedicació a temps parcial en el camp corresponent en el formulari de preinscripció.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost, si es realitza durant la preinscripció.

Observacions

Els doctorands que durant el període d’elaboració de la tesi hagin estat matriculats, com a mínim, un curs acadèmic amb dedicació a TP tindran 5 anys per dipositar la tesi, a partir de la data de matrícula del curs en què van accedir.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Quan

En el moment que resolgui l’admissió / exclusió de la sol·licitud de preinscripció.

Com

Durant el procés d’admissió, la comissió acadèmica valorarà la petició i informarà l’autorització, si s’escau. La persona interessada rebrà una comunicació.
Els doctorands de nou accés, quan s’automatriculin hauran de seleccionar la dedicació autoritzada per la comissió acadèmica.

Observacions

  • La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis.

Tràmit administratiu

Qui

El doctorand/a o persona autoritzada, prèvia identificació, ja matriculat.

No podran sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin beneficiaris d'una beca o ajut, que la convocatòria estableixi que la durada dels estudis ha de ser a temps complet.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció, per exemple: família nombrosa, etc.).

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic.

Com

Presentant:

Cost

  • Si es sol·licita durant el període de matrícula, el canvi no té cap cost.
  • Si fos imprescindible acceptar un canvi de dedicació una vegada formalitzada la matrícula del curs vigent, el doctorand haurà d'abonar la taxa de modificació de matrícula.

Observacions

La secretaria de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.

Els doctorands que durant el període d'elaboració de la tesi hagin estat matriculats, com a mínim, un curs acadèmic amb dedicació a TP tindran 5 anys per dipositar la tesi, a partir de la data de matrícula del curs en què van accedir.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Quan

En el moment en què es requereixi.

Com

La comissió acadèmica, a través de la secretaria de departament, informa a la secretaria de campus/centre lliurant-li l'original de la resolució, el qual s’arxivarà a l’expedient del/de la doctorand/a. 
La secretaria de campus/centre actualitzarà les dades a l’expedient i traslladarà la resolució corresponent, preferentment mitjançant notificació electrònica, a la persona interessada, a la secretaria del departament i a l’EPD.

Observacions

  • La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis.