Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya


Web professorat amb càrrec a destacar

Presentació

A la comunitat de la URV hi ha membres del professorat que fora d’aquest entorn gaudeixen d’altres mèrits destacats que també contribueixen a la projecció de la universitat. Aquestes pàgines ens permeten conèixer més la seva singularitat.

Cercador

Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili