saltar al contingut principal
Cercar
URV

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA MOBILITAT INTERNACIONAL DE MÀSTER 2017-18 (2)


Aquesta convocatòria de mobilitat està dirigida exclusivament als estudiants matriculats durant el curs 2017-2018 a un dels màsters URV següents:

  • Màster Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme
  • Màster Interuniversitari en Antropologia Mèdica i Salut Global
  • Màster Universitari en Direcció d'Empreses
  • Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació
  • Màster Universitari en Mercats Internacionals

Primer de tot és important que llegeixis detingudament les bases de la convocatòria i la guia de l'aplicatiu de la sol·licitud.

Es convoquen 56 places de mobilitat amb finançament Erasmus+ estudis, tot i que hi ha la possibilitat d’assignar places de mobilitat amb beca 0, és a dir, es permet la participació al programa Erasmus+ amb tots els drets associats al programa però sense percebre finançament.

Requeriments específics generals

Un cop hagis revisat aquesta informació ja pots realitzar la sol·licitud:

SOL·LICITUD (Del 7 al 15 de novembre de 2017)

Resolucions

Calendari de la convocatòria

Publicació de la convocatòria 6 de novembre de 2017
Termini de presentació de sol·licituds Del 7 al 15 de novembre de 2017 (inclòs)

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos

21 de novembre de 2017
Període d’esmenes Del 22 al 27 de novembre de 2017
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 29 de novembre de 2017
Publicació de la proposta de resolució 12 de desembre de 2017
Acceptació de les places assignades Del 13 al 18 de desembre de 2017 (inclòs)
Publicació de la resolució definitiva 20 de desembre de 2017