saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Lletres

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Places ofertes

Ordre de priorització                           

Criteris        

3

-Graus del PFG en Comunicació de la URV

-Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV

-Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats

-Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU

-Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Places ofertes  

Ordre de priorització                           

Criteris        

3

-Graus del PFG en Comunicació de la URV

-Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV

-Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats

-Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU

-Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic

PERIODISME

Places ofertes

Ordre de priorització                           

Criteris        

3

-Graus del PFG en Comunicació de la URV

-Llicenciatura de Publicitat i RP i llicenciatura de Periodisme del sistema anterior URV

-Mateixos graus/llicenciatures d'altres universitats

-Per als graus del PFG en Comunicació de la URV, notes de PAU

-Per a les llicenciatures URV i per als graus/llicenciatures d'altres universitats, notes de PAU i mitjana de l'expedient acadèmic

HISTÒRIA

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                           

25

5

30

• Llicenciatura/grau d'Història de l'Art de la URV (reserva de 15 places)

• Amb estudis de la branca d'art i humanitats i ciències socials (reserva de 10 places)

 HISTÒRIA DE L'ART

Places trasllat

Places estrangers

Total     

Ordre de priorització                           

 10

5

15

Amb estudis de la branca d'art i humanitats i ciències socials

LLENGUA I LITERATURA CATALANES

Places ofertes

Observacions           
Sense cap restricció de places

- Per als alumnes estrangers és requisit indispensable per a la matrícula l'acreditació del nivell de suficiència (C) o equivalent de català

LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES

Places ofertes

Observacions           
Sense cap restricció de places

- Per als alumnes estrangers és requisit indispensable per a la matrícula l'acreditació del nivell B2 o similar en espanyol

ANGLÈS

Places trasllat

Places estrangers

Total

 Ordre de Priorització                      

Criteris

3

         5    8

- Graus del PFG de Llengua i Literatura Catalana i Hispànica de la URV

- Nivell B1 d'anglès

Notes PAU

ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA

Places trasllat

Places estrangers

Observacions
Sense restricció de places Sense retricció de places Reconeixement d'un mínim de 30 crèdits