saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau de Química i el Grau Bioquímica i Biologia Molecular

GRAU DE QUÍMICA

GRAU BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204009
13224009
13204010
13224010
13204003
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
 

13214009

13214010

13214003

Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 13204009
13224009
Química I 6 1r 13214009 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6 1r 13214010 Química II 6
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 13214001 Matemàtiques 9
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 13214005 Biologia 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 13214004 Estadística 6
1r 13204002
13224002
Física 9 1r 13214002 Física 9
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 13214008 Bioquímica 6
Reconeixement des del Grau de Química al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic)
1r 13204114
13224114
Química Orgànica II 6 1r 13214101 Química Orgànica 6
Reconeixements entre el Doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Biotecnologia 

DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU DE BIOTECNOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904009

13904010

13904003
Química I *
i
Química II *
o
Química General *
6

6

12
1r

19204009

19204010

19204003

Química I *
i
Química II *
o
Química General *

6

6

12

1r 13904009 Química I * 6 1r 19204009 Química I * 6
1r 13904010 Química II * 6 1r 19204010 Química II * 6
1r 13904001 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r 13904004 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 13904005 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 13904002 Física * 9 1r 19204002 Física * 9
1r 13904006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13904007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 13904008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
2n 13904101 Química Orgànica * 6 2n 19204101 Química Orgànica * 6
2n 13904103 Enzimologia * 6 2n 19204106 Enzimologia * 6
2n 13904104 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13904105 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13904102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13904110 Bioinformàtica * 6 2n 19204103 Bioinformàtica * 6
3r 13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
3r 13904113 Microbiologia * 6 3r 19204112 Microbiologia * 6
3r 13904115 Immunologia * 6 3r 19204109 Immunologia * 6
3r 13904114 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13904117 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13904120 Termodinàmica i Cinètica * 4 2n 19204111 Termodinàmica i Cinètica * 4
3r 13904121 Enginyeria Bioquímica * 6 2n 19204118 Enginyeria Bioquímica * 6
4t 13904122 Genètica Molecular * 6 3r 19204113 Genètica Molecular * 6
4t 13904123 Tecnologia del ADN Recombinant * 6 3r 19204117 Tecnologia del ADN Recombinant * 6
4t 13904131 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6 4t 19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * 6
4t 13904134 Economia i Gestió d’Empreses * 6 3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses * 6
2n 13904126 Cultius cel·lulars * 4 2n 19204115 Cultius Cel·lulars * 4
4t 13904127 Química Analítica Instrumental * 4 2n 19204116 Química Analítica Instrumental * 4
4t 13904128 Enginyeria de Bioreactors * 4 3r 19204119 Enginyeria de Bioreactors * 4
4t 13904129 Processos de Separació i Purificació * 4 3r 19204120 Processos de Separació i Purificació * 4
4t 13904130 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4 3r 19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana * 4
4t 13904132 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6 3r 19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * 6
4t 13904133 Processos i Productes Biotecnològics * 3 4t 19204127 Processos i Productes Biotecnològics * 3
13904401 Pràctiques Externes * 12 4t 19204401 Pràctiques Externes * 12

 * El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau de Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904001 Matemàtiques * 9 1r 13214001 Matemàtiques * 9
1r 13904004 Estadística * 6 1r 13214004 Estadística * 6
1r 13904005 Biologia * 6 1r 13214005 Biologia * 6
1r 13904009

13904010

13904003
Química I *
i
Química II *
o
Química General *
6

6

12
1r

13214009

13214010

13214003

Química I *
i
Química II *
o
Química General *

6

6

12

1r 13904009 Química I * 6 1r 13214009 Química I * 6
1r 13904010 Química II * 6 1r 13214010 Química II * 6
1r 13904002 Física * 9 1r 13214002 Física * 9
1r 13904006 Biologia Cel·lular * 6 1r 13214006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13904007 Genètica * 6 1r 13214007 Genètica * 6
1r 13904008 Bioquímica * 6 1r 13214008 Bioquímica * 6
2n 13904101 Química Orgànica * 6 2n 13214101 Química Orgànica * 6
2n 13904103 Enzimologia * 6 2n 13214106 Enzimologia * 6
2n 13904104 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 13214107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13904105 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 13214108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13904106 Metodologia i Experimentació en Bioquímica * 6 2n 13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica * 6
2n 13904102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 13214102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13904107 Biofísica * 6 2n 13214113 Biofísica * 6
2n 13904108 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular * 6 2n 13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular * 6
2n 13904109 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular * 6 2n 13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular * 6
2n 13904110 Bioinformàtica * 6 2n 13214103 Bioinformàtica * 6
3r 13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
3r 13904112 Metabolisme i la Seva Regulació * 9 3r 13214119 Metabolisme i la Seva Regulació * 9
3r 13904115 Immunologia * 6 3r 13214109 Immunologia * 6
3r 13904116 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II * 3 3r 13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II * 3
3r 13904114 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 13214105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13904117 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 13214110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13904118 Metabolisme Vegetal * 3 3r 13214120 Metabolisme Vegetal * 3
3r 13904119 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular * 6 3r 13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular * 6
4t 13904124 Bioètica i Societat * 3 4t 13214122 Bioètica i Societat * 3
4t 13904125 Bioquímica de la Nutrició * 6 4t 13214118 Bioquímica de la Nutrició * 6
13904401 Pràctiques Externes * 12 13214401 Pràctiques Externes * 12

* El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Grau de Química i Grau de Biotecnologia

GRAU DE QUÍMICA

GRAU DE BIOTECNOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 19204001 Matemàtiques 9
1r 13204002
13224002
Física 9 1r 19204002 Física 9
1r 13204009
13224009
13204010
13224010
13204003
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
1r

19204009

19204010

19204003

Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 13204009
13224009
Química I 6 1r 19204009 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6 1r 19204010 Química II 6
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 19204005 Biologia 6
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 19204008 Bioquímica 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 19204004 Estadística 6
Des del Grau de Química al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
2n 13204101
13224101
Química Analítica 6 2n 19204116 Química Analítica Instrumental 4
2n 13204113
13224113
Química Orgànica I 6 2n 19204101 Química Orgànica 6
Reconeixements entre el Grau de Química i el Grau d’Enologia

GRAU DE QUÍMICA

GRAU D’ENOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13204001
13224001
Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13204002
13224002
Física 9 1r 19224007 Física 6
1r 13204009
13224009
13204010
13224010
13204003
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 13204009
13224009
Química I 6   19224008 Química I 6
1r 13204010
13224010
Química II 6   19224009 Química II 6
1r 13204005
13224005
Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13204006
13224006
Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r 13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 1r 19224005 Estadística 6
Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d'Enologia

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU D'ENOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13214001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13214002 Física 9 1r 19224007 Física 6
1r 13214009

13214010

13214003
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 13214009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 13214010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
1r 13214004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 13214005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13214006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 13214008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
Reconeixements entre el Doble Grau de  Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d'Enologia

DOBLE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

GRAU D'ENOLOGIA

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13904001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 13904002 Física 9 1r 19224007 Física 6
1r 13904009

13904010

13904003
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 13904009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 13904010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
1r 13904004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 13904005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 13904006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 13904008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
3r 13904113 Microbiologia 6 1r 19224004 Microbiologia General 6
4rt 13904134 Economia i Gestió d’Empreses 6 2n 19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6

Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d'Enologia

(sentit únic)

GRAU BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU ENOLOGIA (en extinció)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits

13214009

13214010

13214003

Química I *
i
Química II *
o
Química General *

6

6

12

19214003 Química * 12
13214001 Matemàtiques * 9 19214001 Matemàtiques * 9
13214004 Estadística * 6 19214004 Estadística * 6
13214005 Biologia * 6 19214005 Biologia * 6
13214002 Física * 9 19214002 Física * 9
13214006 Biologia Cel·lular * 6 19214006 Biologia Cel·lular * 6
13214007 Genètica * 6 19214007 Genètica * 6
13214008 Bioquímica * 6 19214008 Bioquímica * 6

* El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost