saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa Aprofundiments


Aprofundiments és una activitat organitzada per l'Oficina d'Orientació Universitària i l'Institut de Ciències de l'Educació que ofereix formació al professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques.

Oferta de cursos i tallers per al Juliol del 2017 (del 3 al 7 de juliol)

 • EYE! (Enhance your English!) Second Edition
  • El principal objectiu d'aquest curs és millorar i potenciar les destreses orals en anglès del professorat de secundària (d'especialitat no anglès i amb un nivell B2 o C1en la llengua anglesa. No és necessari certificat oficial) compromès amb les necessitats actuals dels seus centres educatius de promoure i consolidar la comunicació en anglès; i per al seu propi enriquiment i desenvolupament personal. Es treballaran temes d'interès, material autèntic i estratègies de comunicació que tractaran aspectes com la pronunciació, les estructures gramaticals, el vocabulari, i la fluïdesa. El curs incrementarà la motivació i la confiança del professorat vers les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa per tal de fer-la extensiva a la resta de la comunitat educativa del seu centre. Es farà especial èmfasi en la correcció dels mals hàbits i errors lingüístics comuns i es treballarà la comprensió oral a través del fenomen mediàtic mundial dels TEDTALK i de les hores no presencials. La llengua vehicular durant el curs serà únicament l'anglesa.
  • Lloc: Campus Catalunya
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC: 7000670021
  • Preu: 40 € Vull matricular-me.
  • Programa
 • Anàlisi pràctica de la nova normativa lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans
  • El curs consisteix en una anàlisi pràctica de la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans: de la gramàtica de la llengua catalana i de l'ortografia catalana. El curs està enfocat a l'aplicació de la nova normativa, tot i que també inclourà una reflexió sobre els fonaments i les raons dels nous preceptes. L'objectiu és que els assistents al curs  puguin aplicar adequadament la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans en la seva activitat ordinària com a professors, com a correctors i com a productors de textos. S'examinaran qüestions problemàtiques com l'ús dels relatius, règims verbals, la distribució de 'per' i 'per a', el canvi i caiguda de preposicions, els usos temporals i locatius, etc.
  • Lloc: Campus Catalunya
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC:7000620021
  • Preu: 35 € Vull matricular-me.
  • Programa
 • Herramientas para la tutorización del TdR en bachillerato
  • Según la normativa vigente, durante el bachillerato los alumnos deben realizar el denominado "treball de recerca" bajo la supervisión de un profesor-tutor. El "treball de recerca" es una tarea compleja que implica a alumnos y profesores y que los enfrenta a problemas no siempre fáciles de abordar. La clave para un buen "treball de recerca" no radica únicamente en los resultados de la investigación sino en cómo se ha llegado a ellos utilizando las competencias adquiridas durante el bachillerato. Sistematizar las tareas a desarrollar en la elaboración del "treball de recerca" y "profesionalizar" la labor de tutorización es, por tanto, necesario. En este curso, ofrecemos al profesorado de secundaria de todas las áreas -aunque especialmente a aquellos vinculados al ámbito de la lengua y la literatura españolas- una serie de directrices metodológicas que garanticen la correcta elaboración y tutorización del "treball de recerca" y que faciliten el trabajo del profesor en esta tarea.
  • Lloc: Campus Catalunya. Departament de Filologies Romàniques
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC:7000650021   
  • Preu: Gratuït Vull matricular-me.
  • Programa
 • Educant per la igualtat en el marc de la UE
  • Amb aquest curs, identificarem què són diferències, desigualtats i/o discriminacions per raó de gènere i com gestionar-ho des d'un centre/aula, conèixer la legislació existent en matèria de polítiques d'igualtat, aprendrem a dissenyar i implementar en el centre activitats de coeducació, i a 
   a desenvolupar la perspectiva de gènere en qualsevol acció docent de secundaria.
  • Lloc: Campus Catalunya.
  • Taller de 15 h (10 h presencials i 5 h no presencials)
  • CODI XTEC:7000660021 
  • Preu: Gratuït Vull matricular-me.
  • Programa
 • Innovació i tecnologia a la cuina. Quins són els secrets?
  • Amb aquest curs volem que els estudiants obtinguin coneixements bàsics de les tècniques estrella de la gastronomia molecular combinats amb coneixements científics i tecnològics de processament d'aliments que els permeti entendre i connectar aquests dos mons. S'analitzarà els secrets de la química de les reaccions en aliments.
  • Lloc: Campus Sescelades. ETSEQ
  • Especialitat del professorat participant: ciències
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC:7000630021  
  • Preu: 20 € Vull matricular-me
  • Programa
 • La internet de les coses. Big data
  • Explicarem el concepte de la internet de les coses per entendre-ho, com usar-ho i exemples de projectes que es poden realitzar. Es proposaran prototipus per avaluar posibles millores tecnològiques a problemes reals, millorar el benestar de les persones, estalviar energia, etc. Es realitzarà algun prototipus d'objecte connectat a internet amb un cost molt baix usant arduinos, sensors i actuadors.
  • Lloc: Campus Sescelades. Laboratori 205 de l'ETSE
  • Especialitat del professorat participant: tecnologia
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC:7000640021 
  • Preu: 30 € Vull matricular-me.
  • Programa
 • Robòtica educativa
  • En el curs es subministraran eines i recursos pedagògics relacionats amb la robòtica, de forma que l'assistent (professor de secundària, BAT o cicles formatius) pugui usar-los en assignatures relacionades amb tecnologia.
   Totes les explicacions aniran acompanyades amb exemples pràctics i es proporcionarà material educatiu bàsic: exercicis plantejats i resolts, i documents explicatius en format de presentació. L'objectiu del curs és que el professor/a de secundària o BAT pugui introduir la robòtica a l'aula. El curs es centrarà en el robot educatiu Lego Mindstorm NXT. S'explicaran dues formes de programar el robot per tal que el professor pugui decidir i escollir quina és la millor opció en el seu centre/classe:
   1. L'entorn gràfic NXT-G. Ideal per a introduir-se en el món de la programació. Per a ESO.
   2. Entorn no gràfic Bricx: semblant al llenguatge "C". Ideal per començar a programar. Per a BAT.
   No calen coneixements previs de programació.
  • Lloc: Campus Sescelades. Laboratori 207 de l'ETSE
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC: 7000610021
  • Preu: 40 € Vull matricular-me.
  • Programa
 • Introducció a WIMS
  • Es tracta de donar a conèixer una eina TIC pensada per a la generació d'exercicis amb un diferents nivells d'aleatorietat. Està pensada per adaptar la dificultat dels exercicis a les necessitats de cada alumne. Facilita molt la feina de generar exercicis i també l'avaluació i seguiment del treball de l'alumne. Disposa d'una col·lecció molt gran d'activitats en matemàtiques, física, química, llengua, biologia, idiomes, etc. Coneixerem l'entorn tant des del punt de vista de l'alumne com del professor i aprendre a desenvolupar recursos de WIMS (exercicis i documents interactius).
  • Lloc: Campus Sescelades. Laboratori 115 DEIM
  • Curs de 30 h (20 h presencials i 10 h no presencials)
  • CODI XTEC: 7000600021 
  • Preu: 10 € Vull matricular-me.
  • Programa