saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa Aprofundiments


Aprofundiments és una activitat organitzada per l’Oficina d’Orientació Universitària i l'Institut de Ciències de l'Educació que ofereix formació al professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques.

Gener 2017

Juliol 2016

 • Actualización normativa en lengua castellana
 • El curs tracta de facilitar el coneixement dels darrers canvis en l’ortografia i gramàtica segons la RAE i l’Asale.
  • Lloc: Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta
  • Matrícula: Gratuït
  • Per a professorat de secundària i batxillerat de qualsevol especialitat.
  • Programa
  • CODI ICE: 7000250021
  • Inscripció

 • La tutorización del Treball de Recerca en bachillerato
 • Ofrecer al profesorado de secundària de todas las àreas -aunque especialmente a aquellos vinculados al ámbito de la lengua y literatura españolas- una serie de directrices metodológicas que garanticen la correcta elaboración y tutorización del treball de recerca y que failiten el trabajo del profesor en esta área.
  • Lloc: Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta
  • Matrícula: Gratuït
  • Per a professorat de secundària i batxillerat de qualsevol especialitat.
  • Programa
  • CODI ICE: 8000030021
  • Inscripció
 • EYE! (Enhance your English!)
 • El principal objectiu d'aquest curs és millorar i potenciar les destresses orals en anglès dels professors de secundària (d'especialitat no anglès i amb un nivell certificat de B2 o C1en la llengua anglesa) compromesos amb les necessitats actuals dels seus centres educatius de promoure i consolidar la comunicació en anglès; i per al seu propi enriquiment i desenvolupament personal. Mitjançant temes i debats d'interès i ús de material autèntic i estratègies de comunicació que treballen aspectes com la pronunciació, l'estructura gramatical, i el vocabulari, principalment, el curs incrementarà la motivació i confiança dels professors vers les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa i la seva fluïdesa per tal de fer-la extensiva a la resta de la comunitat educativa del seu centre. Es farà especial èmfasi en la correcció dels mals hàbits i errors lingüístics comuns i es treballarà la comprensió oral a través del fenomen mediàtic mundial dels TEDtalk. 
 • Curs d'introducció i demostració de Scilab
 • Il·lustrar la utilització de Scilab per complementar la resolució de problemes.Facilitar la visualització de resultats de geometria plana, de geometria en l'espai, representació de funcions, distribucions de probabilitat, moviment d'objectes en l'espai, etc. De cara a l'alumnat de secundària i batxillerat, incentivar l'ús d'eines de visualització, comprovació, validació, etc.Fomentar la creativitat i la imaginació, el plantejament de problemes oberts, i la incorporació d'elements lúdics en les activitats de càlcul fisicomatemàtic.Donar eines per afavorir l'estructuració del pensament lògicomatemàtic de la darrera etapa del desenvolupament cognitiu.Introduir un llenguatge de computació d'alt nivell, senzill d'utilitzar, però aplicable en qualsevol etapa de l'aprenentatge, des de la més bàsica a la més avançada.Fomentar l'ús de noves tecnologies en l'ensenyament de les matemàtiques i la física.Utilitzar programari lliure d'instal·lació ràpida i senzilla, per al qual només cal un petit ordinador de mínimes capacitats, en windows o linux.
  • Lloc: L304, DEM, ETSEQ
  • Matrícula: 40 €
  • Per a professorat de Física i Matemàtiques
  • Programa
  • Codi ICE: 7000390021
  • Codi AFP: FIDSEN/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Introducció a WIMS, un entorn d'autoaprenentatge
 • El curs està estructurat al voltant de tres eixos bàsics: conèixer l'entorn tant des del punt de vista de l'alumne com del professor, utilitzar com a professor els recursos existents a WIMS i crear-ne de propis, tant exercicis com documents interactius.
  • Lloc: Laboratori 115 DEIM, ETSE
  • Matrícula: 10 €
  • Per a professorat de Ciències
  • Programa
  • Codi ICE: 7000350021
  • Codi AFP: FWIMSTI/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Del modelat informàtic a la impressió 3D: aplicació al Dibuix Tècnic
  • Lloc: ETSA
  • Matrícula: 60 €
  • Per a professorat de l'àmbit artístic i tècnic (Plàstica, Disseny, Dibuix Tècnic, etc.)
  • Programa
  • Codi ICE: 7000410021
  • Codi AFP: FADTTI/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Tan cerca, tan lejos (Relaciones entre las literaturas hispanoamericanas y española) (Taller)
 • Els íbers al descobert
 • Aprofundir i ampliar els coneixements d'història antiga, centrada sobretot en època ibèrica.Exposar els coneixement en format d'activitat didàctica orientada als alumnes.Oferir eines didàctiques adaptades a les competències curriculars per ensenyar i aprendre continguts d'història antiga i cultura ibèrica
 • Literatura Km0: els autors del territori a l'aula
 • Impulsar la presència de llibres d'autors camptarragonins i ebrencs en les lectures recomanades als centres d'educació secundària obligatòria i batxillerat
 • La llengua per fora i per dins: reciclem-nos i compartim
 • Actualitzar i posar en comú diversos aspectes de didàctica, sociolingüística i gramàtica descriptiva que preocupen el professorat
 • La internet de les coses
 • Els objectius d'aquest curs són introduir els participants, per una banda, en el món de la computació física connectada a internet i, per l'altra, en la programació de dispositius mòbils.Utilitzarem la plataforma d'Arduino que ofereixen una plataforma oberta, econòmica i molt extensa, amb multitud de kits, dispositius compatibles,  i amb una àmplia comunitat que dóna suport al desenvolupament de projectes variats. Una vegada desenvolupat un projecte, veurem com el podem connectar a internet, iniciant d'aquesta manera el pas cap a la internet de les coses.Després es treballarà en la programació de dispositius mòbils, usant l'entorn de programació "MIT App Inventor".
 • Aprendre a programar sobre entorn Scratch 2.0
 • Introduir els conceptes bàsics de la programació d'ordinadors als professors de secundària interessats, utilitzant un entorn de programació anomenat Scratch, que permet desenvolupar projectes visuals i interactius amb gran facilitat. Aquests projectes poden constituir una plataforma d'experimentació dels conceptes que els propis professors de secundària han d'ensenyar als seus alumnes de qualsevol àmbit: matemàtiques, física, dibuix, llengües, música, electricitat, història, etc. Idealment, els alumnes de secundària també haurien de poder resoldre els problemes plantejats a les assignatures curriculars realitzant projectes interactius sobre l'entorn Scratch.
 • Coneixement actualitzat de l'Evolució Humana i la Prehistòria
 • Realitzar una formació científica de professorat d'educació secundària i batxillerat en prehistòria i indagació científica, incorporant l'enfocament dialògic. Són 5 hores diàries de classe durant 4 dies (5 al 8) i un debat de lectura  sobre un o dos articles científics concrets.
  • Dates: del 5 al 8 de juliol
  • Lloc: Aulari a determinar de la FCEP
  • Matrícula: gratuïta
  • Per a professorat sense qualificació específica
  • Programa
  • Codi ICE: 7000370021
  • Codi AFP: FEHPCS/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Introducció al modelat 3D com a eina d'aprenentatge
 • Assolir nivell bàsic en programari 3D com a base per desenvolupar eines d'aprenentatge.
  • Lloc: Aula CAD (ETSE/ETSEQ)
  • Matrícula: 40 €
  • Per a professorat amb necessitats d'eines 3D
  • Programa
  • Codi ICE: /0007570021
  • Codi AFP: FIM3DEN/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Robòtica Educativa
 • La idea del curs és subministrar eines i recursos pedagògics relacionats amb la robòtica, amb l'objectiu que l'assistent (professor de secundària, BAT o cicles formatius) pugui usar-los en assignatures relacionades amb tecnologia. El curs es centrarà en el robot educatiu Lego Mindstorms NXT: l'ús d'aquest model NXT no restringeix l'opció a utilitzar el nou model EV3 de Lego. Es mostraran dues formes molt diferents de programar-lo per tal que l'assistent pugui decidir i escollir quina és la millor opció en el seu centre/classe. Totes les explicacions aniran acompanyades d'exemples i es plantejaran exercicis que es resoldran a l'aula amb robots reals. Al final del curs es proporcionarà material educatiu bàsic (exercicis plantejats i resolts, i documents explicatius en format de presentació).
  • Lloc: Laboratori 207 (ETSE)
  • Matrícula: 40 €
  • Per a professorat sense qualificació específica
  • Programa
  • Codi ICE: 7000310021
  • Codi AFP: FRETI/A1/2016/1
  • Inscripció
 • Aplicacions de l'etnografia als treballs de recerca de batxillerat
 • La idea del curs és introduir la metodologia per a l'elaboració d'un projecte de base etnogràfica i la seva aplicació als TdR de batxillerat, experimentar l'aplicació del mètode genealògic a la recerca i la seva representació gràfica, treballar sobre l'ús de les fonts orals i la gestió de les fases de recollida, classificació i anàlisi, explorar les possibilitats que ofereix la tecnologia digital als treballs de recerca, i aprendre i experimentar amb l'ús de l'App del mòbil
  • Lloc: Arxiu d'Etnografia de Catalunya (Campus Catalunya)
  • Matrícula: gratuïta
  • Per a professorat d'Humanitats i Ciències Socials, i també per aquells de Ciències que vulguin treballar sobre etnobotànica, o etnomedicina
  • Programa
  • Codi ICE: 7000380021
  • Codi AFP: FAETCS/A1/2016/1
  • Inscripció