saltar al contingut principal
Cercar
URV

Organització de la matrícula - Doctorat

Una vegada admesos acadèmicament, i si compleixen amb els requisits de la documentació, els doctorands tenen accés a matrícula.

Els doctorands en aquestes condicions rebran un correu electrònic comunicant-los que tenen accés a automatricular-se.

En funció de la fase en què s’han preinscrit els correspon un termini per a formalitzar la matrícula:

  • 1a fase → 10/10 al 15/12
  • 2a fase → 22/01 al 04/04

El fet de no matricular-se suposa que el doctorand ha perdut la plaça assignada.

Els doctorands han de formalitzar cada curs acadèmic la matrícula, fins que dipositin la tesi doctoral.

Els doctorands matriculats el curs anterior, que hagin superat l’avaluació i estiguin al corrent de pagament, rebran un correu electrònic informant-los sobre el procés de matrícula. Si tenen exempció de preus aplicats el curs anterior i renovats per al curs 2017-18 s’incorporarà l’exempció de forma automàtica. En el cas que l’exempció correspongui a una situació nova, caldrà fer arribar l’acreditació corresponent al Servei de Gestió Acadèmica.

El proper curs 2017-18 la URV implanta un nou sistema de matrícula, que consisteix en què la formalització de la matrícula la realitzaran d’ofici els serveis administratius de la Universitat.

El període de matrícula establert és: 

  • del 15 al 29 de setembre.

En el cas dels doctorands admesos el curs anterior en la 3a fase de preinscripció, avaluats favorablement en la 2a avaluació, el termini és:

  • del 19 al 30 d’octubre

El fet de no matricular-se suposa que el doctorand causa baixa definitiva en el programa i el corresponent tancament del seu expedient.