Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Recerca i innovació > Instituts, centres de recerca, d'innovació i d'estudis

Recerca i innovació

Instituts, centres de recerca, d'innovació i d'estudisLa recerca constitueix una funció essencial de la Universitat com a fonament de la docència i mitjà per al progrés de la societat. Per aquest motiu, la URV té un seguit d’estructures que faciliten aquesta tasca. L’objectiu principal dels instituts és organitzar, desenvolupar i avaluar els programes de recerca bàsica i aplicada. També col·laboren amb la resta de la Universitat i la societat proporcionant assessorament tècnic, i impulsen l'actualització i renovació científica i pedagògica, així com la formació permanent. A diferència dels instituts, els centres de recerca poden ser creats per la Universitat o bé compartits amb altres universitats o entitats, o simplement es poden vincular a la Universitat mitjançant un conveni.

Instituts

Centres tecnològics i d’innovació

Centres de recercaInformació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili