Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Mobilitat > Coordinadors de mobilitat

Mobilitat

Coordinadors de mobilitatConsulteu aquí qui és el vostre coordinador/a de mobilitat.

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

ERASMUS I MOU (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia)

ERASMUS I MOU (Psicologia)

SICUE

PRÀCTIQUES

Pujar

Facultat de Lletres

Coordinadora general Lletres

Antropologia social i cultural

Arqueologia Clàssica

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Anglès/Filologia Anglesa 

Llengua i Literatura Catalanes/Filologia Catalana

Llengua i Literatura Hispàniques/Filologia Hispànica

Història 

Història de l'Art

Publicitat, Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual (Erasmus IN)

Publicitat, Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual (Erasmus OUT)

Publicitat, Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual (SICUE)

Pujar

Facultat de Química

Pujar

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Pujar

Facultat de Ciències Jurídiques

Dret / Relacions Laborals i Ocupació / Treball Social

Pujar

Facultat d'Economia i Empresa

Pujar

Facultat d'Enologia

Coordinador general, Programes MOU, SICUE (tothom) i Erasmus Enologia

Erasmus Biotecnologia

Pujar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Coordinador general de l'ETSE

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Tècnica Industrial / Enginyeria Automàtica i electrònica Industrial

Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica

Pujar

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Pujar

Facultat d'Infermeria

Campus Catalunya i Campus Baix Penedès

Campus Terres de l'Ebre

Màster i doctorat

Pujar

Facultat de Turisme i Geografia

Turisme

Geografia i Ordenació TerritorialInformació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili