Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Observatori de la Igualtat URV

Observatori de la IgualtatManifest de la Red de "Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria" per al 25N Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les Dones

Presentació

L’Observatori de la Igualtat té un doble objectiu: d’una banda, ser l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el Pla d'igualtat de la URV i, de l'altra, ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat.

Funcions

Les funcions de l’Observatori de la Igualtat són:

 • Diagnosticar les desigualtats existents entre els homes i les dones.
 • Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d’igualtat per raó de gènere.
 • Fer un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el si de la URV.
 • Promoure i afavorir la formació i la recerca específiques en estudis de gènere.
 • Actuar com un centre de recursos en matèria d’assessorament i en la realització d'estudis.

Amb la creació de l’Observatori de la Igualtat, la URV fa seva la filosofia de la modificació de la Llei orgànica d’universitats aprovada al març de 2007 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre les dones i els homes (LOIEMH). La igualtat és un valor que les universitats incorporen en la seva estructura i funcionament com un objectiu propi i que han de projectar a la societat que les envolta.

Contacte

 • Inma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat i delegada del rector per als temes d'igualtat efectiva de dones i homes (tel. 977 55 83 66)
 • Cinta Verge, suport administratiu
 • Núria Serret, suport de projectes
 • Adreça: Campus Catalunya. Edifici D2, despatx 4.30. Avinguda de Catalunya, 35. 43002 Tarragona. Ubicació
 • Horari: de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres
 • Adreça electrònica: observatori.igualtat(ELIMINAR)@urv.cat
 • Telèfon: 977 25 61 93
 • Facebook: www.facebook.com/observatoridelaigualtat
 • Twitter: @Igualtat_URV@Igualtat_URV
https://www.facebook.com/observatoridelaigualtat


Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili