saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques i ajuts per a persones amb discapacitat


En aquest apartat trobareu informació sobre beques i ajuts de diverses institucions, especialment pensades per aquelles persones que teniu algun tipus de discapacitat, sempre amb la idea de fer més còmode la vostra estada a la Universitat.

Matrícula URV

Per a qui?

Tots aquests estan exempts de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures si s'hi matricula per primera vegada i no té un títol universitari oficial, presentant el document acreditatiu corresponent, facilitat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), en el qual s'indicarà el grau de discapacitat.

Per a més informació feu clic aquí

Consell Social URV

Ajuts per estudiants en situació d'especial dificultat

Per a qui?


Els ajuts consisteixen en una borsa d’estudi, d’un màxim de 3.500 euros per estudiant, que pot comprendre la subvenció de la matrícula, el transport, les despeses de residència, les despeses de desplaçament, el material didàctic i d'altres que es puguin considerar.

Més informació aquí.

Beques patrocinades

L’objectiu de les beques patrocinades és facilitar a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència dels seus fills a la URV, per tal de cursar-hi estudis.

Hi ha dos elements fonamentals que justifiquen aquestes dificultats: en primer lloc, els ingressos i el patrimoni de la unitat familiar, en funció del nombre de membres que la componen i, en segon lloc, el rendiment acadèmic dels alumnes.

També ens podem trobar amb altres circumstàncies personals (unitats familiars desintegrades, problemes greus de salut, discapacitat, males comunicacions, minories ètniques, etc.) que difícilment podem mesurar i quantificar a priori.

Aquesta convocatòria preveu , en tot cas, aquests tres extrems, i prevalen les circumstàncies personals dels alumnes.

Més informació aquí. Pujar

AGAUR i MEC

Aquestes dos institucions no convoquen beques específiques per alumnes universitaris amb discapacitats, però els hi atorga un tracte preferent a l'hora de dóna'ls-hi una de les beques de règim general.

Més informació:

http://agaur.gencat.cat

http://www.mec.esPujar

Departament de Benestar i Família

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya convoca anualment tot un seguit de prestacions per pal·liar possibles dificultats dels ciutadans amb algun tipus de discapacitat. Aquestes ajudes fan referència a la millora de l'autonomia personal i a les pensions no contributives.

Per a qui?

Més informació aquí.Pujar

Fundació Rafael Panasachs

La Fundació Rafael Panasachs convoca beques d’estudi destinades a donar suport a l’ensenyament no obligatori de persones amb discapacitat física empadronades al municipi de Tarragona, amb la finalitat de potenciar l’autonomia personal, la millora de la seva formació professional i humana, la participació cívica i la inserció laboral.

Per a qui?

Més informació:

http://www.fundaciopanasachs.org/beques.htm

Pujar

Fundació Universia

La Fundació Universia compta amb el Programa de Beques Capacitas, que té com a objecte fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats a través d'una educació inclusiva.

El Programa oferta tres tipus de beques:

a) D'accés: dirigides a estudiants que es matriculen per primera vegada en estudis universitaris.

b) De progrés: dirigides a estudiants que ja hagin accedit a la universitat.

c) De mobilitat: dirigides a estudiants que, en virtut d'un programa d'intercanvi de la pròpia universitat, desitgen realitzar un període de formació, com a mínim d'un trimestre, en una universitat diferent a la seua d'origen.

Per a qui?

Més informació aquí.

La relació de les beques convocades podeu consultar-la a l'apartat de notíciesPujar

Fundació ONCE

La Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat neix al febrer de 1988 , per acord del Consell General de l'ONCE, i es presenta davant la societat al setembre d'aquest mateix any com un instrument de cooperació i solidaritat dels cecs espanyols cap a altres col·lectius de persones amb discapacitat per a la millora de les seves condicions de vida. A més de la pròpia ONCE, com a entitat fundadora, són presents a la Fundació ONCE , a través del seu Patronat, màxim òrgan de govern, les principals organitzacions de persones amb discapacitat d'Espanya.

Podeu consultar el catàleg de beques ofertades per la fundació ONCE fent click aquí