saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reserva d'espais


La Universitat Rovira i Virgili posa els espais del campus Catalunya a disposició de les persones que formen la comunitat universitària i altres organitzacions i entitats externes, bé de caire públic o privat, a fi que hi puguin desenvolupar les seves activitats.

Per sol·licitar la reserva d'algun dels espais del campus per a l'organització d'activitats, heu d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, segons el col·lectiu al qual pertanyeu:

        

Clica sobre el plànol per ampliar l' imatge:

Relació d'espais comuns disponibles al campus Catalunya amb les seves característiques i equipament disponible:

AULA EDIFICI PLANTA AFOR.
MÀX.

PISSARA DIGITAL

HDMI
VHS
MICR

MOBILIARI TARIMA CLIMATITZACIÓ
201 A2 2 208  NO NO/SI/SI  Bancada  SI  Fred / Calor
202 A2 2 247  NO NO/SI/SI  Bancada  SI  Fred / Calor
301 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor
302 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor
303 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor
304 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor
305 A1 3 78  NO SI/NO/SI  Bancada  SI  Calor
306 A1 3 78  SI NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor
307 A1 3 52  SI NO/NO/NO  Bancada  NO  Calor
309 A2 3 42  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
310 A2 3 42  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
311 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
312 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
313 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
314 A2 3 42  SI SI/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor
401 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor
402 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor
403 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor
404 A1 4 117  SI NO/NO/SI Bancada  SI Calor
405 A1 4 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor
406 A1 4 52  SI NO/NO/NO Bancada  NO Calor
407 A1 4 52  SI NO/NO/SI Bancada  NO Calor
408 A2 4 18  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
409 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
410 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
411 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
415 A2 4 24  NO SI/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
416 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
417 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
418 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
419 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
420 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
421 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
422 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
423 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
424 A2 4 91  NO NO/NO/SI Bancada  NO Fred / Calor
425 A2 4 78  SI NO/NO/NO Bancada  NO Fred / Calor
501 A1 5 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor
502 A1 5 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor
503 A1 5 130  NO NO/NO/SI Taules i cadires  SI Calor
504 A1 5 130  NO NO/NO/SI Taules i cadires  SI Calor
505 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor
506 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor
507 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor
508 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor
509 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor
510 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor
511 A2 5 15  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor
512 A2 5 15  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor
513 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor
514 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor
515 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor
516 A2 5 91  SI SI/NO/NO Bancada  NO Fred / Calor
522 A2 5 91  NO NO/SI/SI Bancada  NO Fred / Calor
523 A2 5 78  SI NO/NO/NO Bancada  NO Fred / Calor
Aula Doc.
Inf. 1
A2 3 36  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
Aula Doc.
Inf. 2
A2 3

36

 SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
Aula Doc.
Inf. 3
A2 3 61  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor
Sala de graus D1 0 70  NO NO/NO/SI Butaques  SI Fred / Calor
Sala de juntes D1 1 48  NO NO/NO/SI Taules i cadires  NO Fred / Calor
Sala de vistes A1 3 40  NO NO/NO/SI Cadires  SI Calor
Aula Magna D1 0 354  NO SI/SI/SI Butaques  NO Fred / Calor