saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reserva d'espais


La Universitat Rovira i Virgili posa els espais del campus Catalunya a disposició de les persones que formen la comunitat universitària i altres organitzacions i entitats externes, bé de caire públic o privat, a fi que hi puguin desenvolupar les seves activitats.

Per sol·licitar la reserva d'algun dels espais del campus per a l'organització d'activitats, heu d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud, segons el col·lectiu al qual pertanyeu:

        

Clica sobre el plànol per ampliar l' imatge:

Relació d'espais comuns disponibles al campus Catalunya amb les seves característiques i equipament disponible:

AULA EDIFICI PLANTA AFOR.
MÀX.

PISSARA DIGITAL

HDMI
VHS
MICR

MOBILIARI TARIMA CLIMATITZACIÓ TARIFA €/hora
201 A2 2 208  NO NO/SI/SI  Bancada  SI  Fred / Calor Tarifes
202 A2 2 247  NO NO/SI/SI  Bancada  SI  Fred / Calor Tarifes
301 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
302 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
303 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
304 A1 3 78  NO NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
305 A1 3 78  NO SI/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
306 A1 3 78  SI NO/NO/NO  Bancada  SI  Calor Tarifes
307 A1 3 52  SI NO/NO/NO  Bancada  NO  Calor Tarifes
309 A2 3 42  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
310 A2 3 42  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
311 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
312 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
313 A2 3 42  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
314 A2 3 42  SI SI/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO  Fred / Calor Tarifes
401 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
402 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
403 A1 4 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
404 A1 4 117  SI NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
405 A1 4 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor Tarifes
406 A1 4 52  SI NO/NO/NO Bancada  NO Calor Tarifes
407 A1 4 52  SI NO/NO/SI Bancada  NO Calor Tarifes
408 A2 4 18  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
409 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
410 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
411 A2 4 18  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
415 A2 4 24  NO SI/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
416 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
417 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
418 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
419 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
420 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
421 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
422 A2 4 24  NO NO/SI/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
423 A2 4 24  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
424 A2 4 91  NO NO/NO/SI Bancada  NO Fred / Calor Tarifes
425 A2 4 78  SI NO/NO/NO Bancada  NO Fred / Calor Tarifes
501 A1 5 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
502 A1 5 117  NO NO/NO/SI Bancada  SI Calor Tarifes
503 A1 5 130  NO NO/NO/SI Taules i cadires  SI Calor Tarifes
504 A1 5 130  NO NO/NO/SI Taules i cadires  SI Calor Tarifes
505 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor Tarifes
506 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor Tarifes
507 A1 5 52  NO NO/NO/NO Bancada  NO Calor Tarifes
508 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
509 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
510 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
511 A2 5 15  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
512 A2 5 15  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
513 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taula i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
514 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
515 A2 5 12  NO NO/NO/NO Taules i cadires  NO Fred / Calor Tarifes
516 A2 5 91  SI SI/NO/SI Bancada  NO Fred / Calor Tarifes
522 A2 5 91  NO NO/SI/SI Bancada  NO Fred / Calor Tarifes
523 A2 5 78  SI NO/NO/NO Bancada  NO Fred / Calor

Tarifes

Aula Doc.
Inf. 1
A2 3 36  NO NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor

Tarifes

Aula Doc.
Inf. 2
A2 3

36

 SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor

Tarifes

Aula Doc.
Inf. 3
A2 3 61  SI NO/NO/NO Pupitre per dos i cadires  NO Fred / Calor

Tarifes

Sala de graus D1 0 70  NO NO/NO/SI Butaques  SI Fred / Calor

Tarifes

Sala de juntes D1 1 48  NO NO/NO/SI Taules i cadires  NO Fred / Calor

Tarifes

Sala de vistes A1 3 40  NO NO/NO/SI Cadires  SI Calor

Tarifes

Aula Magna D1 0 354  NO NO/SI/SI Butaques  NO Fred / Calor

Tarifes