saltar al contingut principal
Cercar
URV

Juntes de Centre

Comissió Electoral

Convocatòria d'eleccions

Sol·licitud: presentació de candidatura

Altres impressos electorals

Calendari d'eleccions   

AMPLIACIÓ DE TERMINIS

Consulta de censos 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

IMPORTANT: Atès l'article 28.4 del Reglament Electoral de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de desembre de 2013, disposa que:

"Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions."

Sector Circumscripció Escons

Proclamacions

provisionals

candidats/es

Proclamacions

definitives

candidat/es

Candidats/tes

electes

definitius

Observacions
ESTUDIANTS

Grau de Dret

3

NO HI HA ELECCIONS

Menys nombre de candidats

que d'escons

 

Grau de Treball Social

2

     

NO HI HA ELECCIONS

Manca de candidats

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

2

NO HI HA ELECCIONS

Menys nombre de candidats

que d'escons

 

Doble Titulació de Dret-Relacions Laborals i Ocupació

1

NO HI HA ELECCIONS

Mateix nombre de candidats

que d’escons

 

Màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques

3

NO HI HA ELECCIONS

Menys nombre de candidats

que d’escons