saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i Grau de Biotecnologia

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r  78     6 -- -- --   84
2n  6   78 -- -- --   84
3r   6   72 -- -- --   78
4t   6   81 -- -- --   87
 --   36 -- 12 12+9   69
TOTALS  96 273 -- 12 21 402
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17914002 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
17914003 Estadística 6 Bàsica Estadística
17914004 Biologia 6 Bàsica Biologia
17914101 Microbiologia 6 Obligatòria  
17914009 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica
17914014 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
17914005 Física 9 Bàsica Física
17914006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia
17914007 Genètica 6 Bàsica Biologia
17914008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
17914010 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17914015 Química II 6 Bàsica Química
17914016 Fonaments de Programació II 6 Bàsica Informàtica

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
17914102 Química Orgànica 6 Obligatòria  
17914105 Enzimologia 6 Obligatòria  
17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria  
17914107 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria  
17914112 Computadors 6 Obligatòria  
17914113 Programació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
17914011 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria  
17914104 Bioinformàtica 6 Obligatòria  
17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria  
17914109 Cultius Cel.lulars 4 Obligatòria  
17914110 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria  
17914111 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria  
17914114 Estructura de Computadors 6 Obligatòria  
17914115 Estructura de Dades 6 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria  
17914118 Immunologia 6 Obligatòria  
17914120 Genètica Mol.lecular 6 Obligatòria  
17914121 Tecnologia del ADN Recombinant 6 Obligatòria  
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria  
17914012 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria  
17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria  
17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria  
17914123 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria  
17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria  
17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria  
17914127 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  
17914128 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria  

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria  
17914131 Metodologies de la Programació 6 Obligatòria  
17914133 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria  
17914134 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria  
17914135 Interacció Persona-Ordinador 6 Obligatòria  
17914136 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria  
17914137 Xarxa de Dades 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria  
17914013 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica Matemàtiques
17914132 Bases de Dades 6 Obligatòria  
17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria  
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria  
17914140 Llenguatges Formals 6 Obligatòria  
17914141 Seguretat de Xarxes 6 Obligatòria  
17914142 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria  


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17914143 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Enginyeria Informàtica) (*) 12 Obligatòria
17914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Biotecnologia) (*) 9 Obligatòria
17914401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del Grau.

(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat 144 crèdits dels totals del Grau.

Obligatòries Opcionals: Enginyeria del Software
17914146 Sistemes Oberts (1Q) 6 Obligatòria
17914147 Sistemes de Temps Real (1Q) 6 Obligatòria
17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades (1Q) 6 Obligatòria
17914144 Sistemes de Comerç Electrònic (2Q) 6 Obligatòria
17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (2Q) 6 Obligatòria
 Obligatòries Opcionals: Computació
17914149 Modelització i Visualització (1Q) 6 Obligatòria
17914150 Compiladors (1Q) 6 Obligatòria
17914151 Intel·ligència Artificial (1Q) 6 Obligatòria
17914152 Computació Paral·lela i Massiva (2Q) 6 Obligatòria
17914153 Visió per Computador (2Q) 6 Obligatòria