saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Turisme (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura en Turisme)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Turisme)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS

21011204

21021208

Activitats Recreatives en Espais Naturals 6 --- --- ---

21011016

21021016

Alemany 6 --- --- ---

21011015

21021015

Anglès 6 21204114 Anglès Avançat 6

21011210

21021214

Atenció al Client 6 21204223 Atenció al Client 3

21011008

21021008

Comptabilitat 6 21204109 Comptabilitat  6

21011220

21021224

Disseny de Productes Turístics 6 21204219 Taller de disseny de Productes Turístics 6

21011004

21021004

Dret Aplicat al Sector Turístic 6 21204207 Contractació en el Sector Turístic 6

21011101

21021101

Economia del Turisme 6 21204002 Economia Mundial 6

21011102

21021102

Estadística i Tècniques d'Anàlisi de l'Activitat Turístca 6 21204008 Estadística Bàsica 6

21011011

21021011

Estructura de Mercats 6 21204106 Estructura de Mercats Turístics 6

21011211

21021215

Estudi en el Marc de Convenis Internacionals 6 21204203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6

21011017

21021017

Francès 6 21204115 Francès Intermedi 6

21011103

21021103

Geografia dels Destins Turístics i d'Oci 6 21204107 Geografia de les Destinacions Turístiques 6
278321 Gestió Avançada d'Empreses Turístiques Simulades 4,5 21204225 Gestió Simulada d'Empreses Hoteleres 6
278322 Iniciació a la Gestió Simulada d'Empreses Turístiques Simulades 4,5

21011205

21021209

Gestió de la Comunicació i de la Informació 6 21204222 Tècniques de Comercialització en Hoteleria 3

21011214

21021218

Gestió de la Qualitat Turística 6 21204112 Qualitat Turística 6

21011001

21021001

Gestió d'Empreses 6 21204003 Gestió d'Empreses 6

21011206

21021210

Gestió Financera de les Empreses Turístiques 6 21204111 Gestió Financera 6

21011208

21021212

Gestió i Interpretació del Patrimoni 6 --- --- ---

21011215

21021219

Gestió i Processos de Producció en Agències de Viatges 6 21204205 Gestió i Processos de Producció en Agències de Viatges  6

21011213

21021217

Gestió i Processos de Producció en Hoteleria

6 21204221 Àrees Funcionals de l'Empresa Hotelera 6

21011218

21021222

Gestió i Processos de Producció en Instal·lacions d'Oci 6 --- --- ---

21011212

21021216

Gestió i Processos de Producció en Restauració 6 21204224 Gestió i Processos de Producció en Restauració  6

21011217

21021221

Guia i Creació d'Itineraris 6 --- --- ---

21011007

21021007

Introducció a l'Economia 6 21204001 Principis d'Economia 6

21011003

21021003

Legislació Turística 6 21204010 Introducció al Dret 6

21011014

21021014

Màrketing Turístic 6 21204110 Màrketing Turístic 6

21011209

21021213

Noves Formes de Turisme 6 21204210 Gestió del Turisme Nàutic i 3
21204211 Planificació i Gestió de l'Enoturisme 3

21011009

21021009

Operacions i Processos de Producció 6 21204004 Operacions i Processos de Producció  6

21011216

21021220

Organització de Viatges 6 21204206 Organització de Viatges 6

21011002

21021002

Organització d'Empreses i Recursos Humans 6 21204108 Gestió de Recursos Humans 6

21011219

21021223

Organització i Gestió de Destinacions Turístiques 6 21204217 Organització i Gestió de Destinacions Turístiques 6

21011010

21021010

Patrimoni Cultural 6 21204209 Fonaments del Turisme Cultural 6

21011006

21021006

Planificació dels Espais Turístics 6 21204215 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6

21011012

21021012

Practicum I 6 21204401 Pràctiques Externes I 12

21011013

21021013

Practicum II 6

21011005

21021005

Recursos Territorials Turístics 6 21204105 Espais i Recursos Turístics 6

21011104

21021104

Sociologia del Turisme i de l'Oci 6 21204009 Introducció a la Sociologia 6

21011207

21021211

Tècniques d'Animació Turística 6 --- --- ---

21011202

21021206

Tercer Idioma: Alemany (si s'ha triat com a troncal francès) 6 --- --- ---

21011201

21021205

Tercer Idioma: Francès (si s'ha triat com a troncal alemany) 6 21204115 Francès Intermedi 6

21011203

21021207

Turisme, Economia i Medi Ambient 6 21204103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6