Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Mobilitat > Erasmus > Programa Erasmus

Mobilitat

Programa ErasmusERASMUS +

A partir del curs acadèmic 2014-2015 entra en vigor la nova Carta Erasmus i amb ella el nou programa Erasmus +. La informació general sobre el programa s'actualitzarà en aquesta pàgina web en el moment que la Comissió Europea aprovi i publiqui la Convocatòria General de propostes Erasmus +.

Paral·lelament la URV publica la convocatòra de mobilitat Erasmus + Estudis i Pràctiques per al proper curs acadèmic. Aquesta convocatòria romandrà oberta del 16 de desembre de 2013 fins al 17 de gener de 2014.

Convocatòries en curs

Convocatòria de Mobilitat Internacional 2014-2015

Convocatòria de Mobilitat Internacional 2013-2014

Pujar

Breu informació de cada modalitat

ERASMUS ESTUDIS

Aquest programa de mobilitat consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior d’un altre país europeu:

 • L’estudiant obté reconeixement acadèmic. Abans de marxar realitzareu un acord amb el vostre coordinador acadèmic que determini el vostre programa d’estudis a l’estranger i la seva correspondència a la URV.
 • La durada de la mobilitat es entre 3 i 12 mesos, segons estableixi el conveni.
 • Durant l’estada de mobilitat, l’estudiant esta exempt de pagar taxes acadèmiques a la universitat d’acollida.
 • L’estudiant rep un ajut econòmic per col·laborar en la cobertura de les despeses que suposa la mobilitat que és compatible amb els ajuts nacionals. Tingueu en compte que l’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses, sinó contribuir al seu finançament.
 • Les places a què poden optar els estudiants resulten dels convenis que té la URV i es recullen en la convocatòria.

ERASMUS PRÀCTIQUES

Aquest programa de mobilitat consisteix en la realització d'un període de pràctiques curriculars i extra curriculars durant un període de temps en una empresa o organització d'un altre país europeu:

 • En el cas de les pràctiques curriculars. l’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger. Abans de marxar es realitza un pla de formació relatiu al programa del període de pràctiques que han d’aprovar la URV i l’organització d’acollida.
 • En el cas de les pràctiques extra curriculars, l'estudiant veurà reflectida la seva mobilitat al Suplement Europeu del Títol.
 • La durada de la mobilitat és de 2 a 12 mesos, segons estableixi el contracte de pràctiques.
 • L’estudiant rep un ajut econòmic per col·laborar en la cobertura de les despeses que suposa la mobilitat que és compatible amb els ajuts nacionals. Tingueu en compte que l’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses, sinó contribuir al seu finançament.
 • Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.
 • El període de pràctiques ha d’estar cobert per un conveni de pràctiques aprovat per la URV, la institució d’acollida i l’estudiant.

Pujar

Acreditació Linguística

Per tal de participar en aquesta mobilitat els estudiants han d'acreditar mínim un B1 del  coneixement de llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada).

Per als candidats que no disposin d'acreditació oficial, el Servei Lingüístic de la URV ofereix proves de nivell d'anglès, francès i italià:

 • Dimarts, 17 de desembre a les 13 h (Tortosa)  Aula Magna
 • Dimecres, 18 de desembre a les 13 h (Campus Catalunya) Aula 503
 • Dijous, 19 de desembre a les 13 h (Reus, Campus Vapor Nou) Aula 1103
 • Dimecres, 8 de gener de 2014 a les 13h (Facultat de Turisme i Geografia) Aula 2.1

En cas d'haver realitzat la prova de nivell durant l'any 2013  no cal que la repetiu, només cal que indiqueu el teu nom, DNI  i la data que la vas realitzar  enviant un correu electrònic al  professor Sergi Llurba (infosl@urv.cat) i expressar  que vols fer una estada de mobilitat, per tal que se t’afegeixi al llistat general juntament amb els que han de passar la prova en aquesta convocatòria.

PujarInformació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili