Presentació de la rectora

Us presento la Memòria del curs 2018-19, elaborada per la Secretaria General, que recull l’activitat que va generar la nostra institució durant el curs acadèmic passat. Si hagués de resumir aquesta presentació en poques línies, començaria destacant que la Universitat Rovira i Virgili continua creixent i posicionant-se tant a escala local, on exercim un paper clau de lideratge territorial, com a escala internacional, on a poc a poc anem guanyant presència i prestigi.

 

Un exemple d’aquest major pes internacional el representa l’ingrés a la xarxa Aurora Universities Network, constituïda per nou universitats europees més reconegudes en els principals rànquings internacionals. Amb la incorporació a Aurora podrem fer un salt cooperatiu qualitatiu i estratègic per tenir més visibilitat internacional i millorar en docència, recerca i impacte social.

 

Els principals indicadors, rànquings i classificacions també avalen el bon posicionament de la URV. El curs acadèmic passat el vam tancar sent la segona universitat catalana i de l’Estat espanyol i la 78a millor del món de menys de 50 anys, segons Times Higher Education Young University Rankings 2019. A més, per primera vegada vam entrar a formar part, de manera global, del QS World University Rankings 2020, en la posició 701-750.

 

Així mateix, la nostra institució ha tornat a acreditar uns bons resultats en docència, recerca, innovació i transferència del coneixement, malgrat les dificultats financeres per què passem des de fa anys les universitats públiques catalanes. Aconseguir aquests resultats sense el compromís i el sacrifici de tota la comunitat seria una missió impossible. Així que moltes gràcies a tothom.

 

I com que és tan important el fet d’aconseguir uns objectius com el camí que triem per assolir-los, m’enorgulleix que la nostra institució hagi fet seus els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb els quals hem decidit alinear totes les actuacions que farem en endavant. Aquest fet, juntament amb la missió de formar persones autònomes, crítiques i ètiques perquè esdevinguin professionals competents, responsables, compromesos i solidaris, és el millor llegat que podem deixar per al futur de la nostra societat i del nostre planeta.

 

A la Memòria del curs 2018-19 també hi trobareu tota la informació referent a la docència, recerca i transferència, al paper de les persones que formen part de la nostra comunitat, al compromís social i a la governança. I al final de l’informe, a més, hi podreu veure un vídeo amb les principals xifres i efemèrides del curs passat.

 

En l’àmbit de la docència, la Memòria reflecteix que el curs passat es van oferir 49 titulacions de grau (6 de nova programació i 7 dobles graus), 52 màsters i 25 programes de doctorat. Pel que fa al nombre d’estudiants matriculats en els diferents graus, l’informe recorda que va ser d’11.362, una xifra que representa un augment de l’1% respecte al curs anterior. En màsters, els estudiants matriculats van ser 1.472, amb un increment del 9%, i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV va impartir 73 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb 4.168 participants.

 

Quant a la recerca i transferència, l’informe destaca que el nombre d’estudiants de doctorat (1.207) va créixer un 4% respecte al curs anterior. Aquestes xifres positives també es van donar en el nombre de tesis doctorals llegides: 154. A més, el personal investigador de la URV va fer 1.399 publicacions indexades en bases de dades internacionals (WOS/Scopus), 86 més que el curs anterior.

 

D’altra banda, el curs passat 3.004 persones van treballar a la Universitat: 2.134 com a personal docent i investigador, 717 com a personal d’administració i serveis i 153 a la Fundació URV. La Memòria també recull la posada en marxa del programa Iubilo, que acull les jubilades i els jubilats de la URV i els facilita la participació en les activitats de la Universitat.

 

I pel que fa a l’estudiantat, dues de les principals fites que recull l’informe, al marge de les més de 8.300 beques i ajuts de diferent tipologia que van rebre, per un valor de 12 milions d’euros, són la rebaixa de preus a les cafeteries dels campus i la redacció del primer Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra el col·lectiu LGTBI.

 

En l’àrea de compromís social, la Memòria recorda que les Aules de la Gent Gran arriben a 23 municipis, i que el curs passat unes 1.600 persones van beneficiar-se’n. Així mateix, les seus del Campus Extens, presents en 14 poblacions, van organitzar 470 activitats. Un altre aspecte destacable que recull l’informe és que per primera vegada es va dur a terme un curs de formació en orientació professional per a la inserció laboral (INSERLAB), adreçat a persones amb diversitat funcional.

 

Tot això, juntament amb la ferma voluntat de desenvolupar una governança més transparent i participativa, una actitud que va quedar reflectida amb la retransmissió dels plens, la rotació de les reunions del Consell de Govern en diferents campus i una major obertura al conjunt de la comunitat a través de diferents iniciatives, és el que recull la Memòria del curs 2018-19.

MARÍA JOSÉ FIGUERAS

Rectora de la URV

Memòria Anual 2018/19

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS

Video-presentació

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS