Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Captació d’estudiants i rendiment acadèmic

 

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia va difondre els seus ensenyaments a l’alumnat de secundària a les tres sessions de Jornades de Portes Obertes, que van tenir lloc els dies 6 de febrer, 16 de març i 10 d’abril. Cal destacar l’augment de la participació en la jornada de dissabte en què els futurs estudiants assisteixen acompanyats dels seus familiars.

 

També van tenir lloc les xerrades informatives sobre els graus d’Educació Infantil i Primària del CTE adreçades als alumnes de cicles formatius de l’INS de l’Ebre de Tortosa, de l’INS Julio Antonio de Móra d’Ebre i de l’IES Montsià.

 

El dissabte 27 d’abril es van organitzar les proves d’aptitud personal (PAP) adreçades als estudiants que volen accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària i a la doble titulació de grau d’Educació Infantil i Educació Primària. En la sessió ordinària, hi van participar 611 estudiants. Aquesta prova avalua la competència comunicativa i la capacitat de reflexió i raonament crític i la competència logicomatemàtica de l’estudiant. A la sessió extraordinària, que es va dur a terme el divendres 19 de juliol, es van matricular 198 estudiants.

 

En l’àmbit de la mobilitat a la següent taula es mostren les dades dels estudiants de la FCEP, tant OUT (estudiants de la URV que marxen fora) com IN (estudiants de fora de la URV que venen a la FCEP a realitzar alguns cursos).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència als estudiants d’entrada (IN), es confirma l’aturada de la tendència negativa que ja es va fer palesa el curs 17-18. Pel que fa als estudiants de sortida (OUT), s’ha produït un gran increment respecte els cursos anteriors complint amb els objectius marcats per la Facultat en el foment de la mobilitat dels nostres estudiants.

 

Els graus amb més estudiants OUT han estat el grau d’Educació Infantil (19), la doble titulació de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària (17) i el grau de Psicologia (13).

 

Activitats d’innovació docent impulsades pel centre

 

Aquest curs 18-19 han finalitzat els 3 ajuts de recerca en millora i innovació en la formació inicial de mestres per a les titulacions impartides a les universitats participants en el programa de millora i innovació en la formació de mestres (ARMIF).

 

Durant aquest curs s’ha consolidat el model de pràctiques en alternança pel cinquè curs del Pla Formatiu d’Educació i de la doble titulació de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària, en el qual els estudiants desenvolupen les tasques a les escoles dos dies a la setmana i la resta de la setmana segueixen les classes a la Facultat durant tot el curs acadèmic. Aquest model de pràctiques s’ha presentat al XV Symposium Internacional sobre el Pràcticum y las Prácticas Externas, que es va dur a terme a Poio el mes de juliol.

 

Dins del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), s’ha continuant posant a disposició de l’alumnat dels graus d’Educació Infantil, Educació Primària i doble titulació de grau d’Educació Infantil i Educació Primària, els ajuts de mobilitat internacional amb la finalitat de promoure experiències innovadores que contribueixin a la millora de la qualitat en la formació dels mestres.

 

Al Campus de les Terres de l’Ebre es va dur a terme la XI Jornada d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre. Aquesta jornada portava el títol «Mirada atenta a l’educació infantil». Així mateix, el 21 de març va tenir lloc al CTE el I Congrés de Petits Científics i Científiques de Catalunya.

 

En el marc del màster universitari en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, el 9 de novembre va tenir lloc una conferència sobre dislèxia i neuroeducació, impartida per la Dra. Luz Rello, coneguda mundialment pels seus articles i conferències sobre aquesta temàtica. Aquesta conferència es va oferir als estudiants, al PDI i al PAS de la URV, així com també a persones externes a la URV que poguessin estar interessades en el tema.

LLEGIR MÉS

15-16

16-17

17-18

18-19

30

29

45

79

IN

23

OUT

37

20

47

Carretera de Valls, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 558 050·- Fax 977 558 055