Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Els objectius definits inicialment per a aquest curs acadèmic estan centrats al voltant dels tres aspectes fonamentals que consten al nostre pla estratègic: captació, qualitat i consolidació del mapa d’ensenyaments del centre.

 

 

El segon aspecte que s’ha tingut en consideració de forma preferent ha esta la millora de la qualitat, incloent-hi totes les accions encaminades a reduir la taxa d’abandonament. Entre altres accions, s’ha treballat per reforçar el seguiment personalitzat del estudiants de primer curs a través de l’acció tutorial. També, amb l’ajuda dels departaments, hem establert cursos zero de suport per assignatures “coll d’ampolla” com la Física i les Matemàtiques, per tal de facilitar la integració i continuïtat dels estudis als alumnes de primer curs que presenten un baix nivell en aquestes matèries. Aquest ha estat el tercer any consecutiu que s’ha dut a terme aquesta iniciativa. L’avaluació de l’impacte d’aquestes accions indica que encara tenim un llarg camí per recórrer que reforça l’interès dels alumnes per les assignatures amb què tenen més dificultats. Amb tot, cal indicar que les titulacions de grau del centre van associades a una professió i, per tant, és imprescindible garantir la competència dels graduats, encara que de vegades el preu siguin unes taxes d’abandonament no tan baixes com es voldria. Una disminució del nombre d’estudiants d’entrada milloraria significativament el perfil d’entrada i també les taxes d’èxit i abandonament.

 

El centre ha obtingut finalment el segell EURACE per al grau d’Enginyeria Química, el d’Enginyeria Mecànica i el màster en Enginyeria Química. També han obtingut l’acreditació favorable del màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera.

 

També cal destacar que enguany hem inclòs un nou màster interuniversitari i a distància, el màster en Dinàmica de Fluids Computacional, dins del pla director de docència del centre. En el moment present ja hem lliurat la memòria per a la verificació i iniciar les activitats al curs 2017-18.

LLEGIR MÉS

Campus Sescelades

Av. dels Països Catalans , 26 - 43007 Tarragona

Tel. 977 559 700