CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPréstec d'equipaments

Prèstec d'equipaments

El CRAI disposa del servei de préstec d'equipaments per a activitats acadèmiques als diferents punts de prestació de servei.

Les característiques específiques d'aquests dispositius estan subjectes als canvis o actualitzacions del material.

Per fer ús d'aquest servei cal respectar les condicions d'ús específiques per al préstec d'aquest material. 

Per poder gaudir del préstec caldrà que accepteu les condicions de préstec i signeu el formulari del servei de préstec del CRAI de la URV. La signatura d’aquest full és única per curs acadèmic i per a tots els tipus de préstec.

La informació emmagatzemada als diferents equipaments ha de ser descarregada als meus propis suports electrònics de l'usuari abans de lliurar l’equipament al CRAI de la URV.

El retorn de l’equipament s’ha de fer al mateix CRAI de recollida dins de l’horari del servei de préstec.


Informació