CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAutoservei de fotocòpies i impressió

El CRAI disposa de fotocopiadores d’autoservei on podeu:

  1. Imprimir documents des de qualsevol ordinador del CRAI  i també des dels portàtils de préstec. Adreceu-vos al Personal del CRAI per tal que us ajudin. 
  2. Realitzar còpies de documents de mida DIN A4 i DIN A3 i ampliacions i reduccions.

Per utilitzar les fotocopiadores necessiteu una targeta que es pot adquirir i recarregar a la màquina expenedora que es troba al mateix espai o bé al servei de copisteria del campus.

La reproducció de documents ha de respectar la normativa sobre propietat intel·lectual vigent (Llei de propietat intel·lectual 23/2006, de 7 de juliol; articles 31 i 37).

Què podeu fer?

La reproducció parcial de les obres.

Què no podeu reproduïr?

  • Documents per a un ús col·lectiu o lucratiu.
  • Tesis doctorals i treballs inèdits dipositats al CRAI sense l'autorització prèvia de l'autor.
  • Exemplars de característiques especials; exemplars únics, edicions estranyes i valuoses, els que per la seva condició física poguessin deteriorar-se en la manipulació.
  • Llibres complets amb independència de la data de publicació.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació