CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióLlegat Vidal-Capmany

El Llegat Vidal-Capmany està format per l'arxiu i el fons bibliogràfic de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany Farnés, que fou llegat a la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona l'any 1991 en compliment de les disposicions testamentàries d'ambdós autors.

S'ubica a Planta -1 de la Biblioteca CRAI Campus Catalunya. Es pot consultar dins el mateix horari de la Biblioteca

El dret a la consulta del patrimoni documental queda reflectit en diverses disposicions legislatives catalanes i espanyoles i en l'annex II del Reglament d'ús del servei de préstec del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV: préstec de documents, espais i equipaments


FONS

El Llegat Vidal-Capmany conté:

16.355 llibres

548 títols de revista  

Recerca dels folkloristes Sebastià Farnés i Aureli Capmany (avi i pare de l'escriptora)

Tesis doctorals, treballs d'investigació, memòries de llicenciatura, articles, etc. relacionats amb els escriptors i donats pels autors

Arxiu personal de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany

- Manuscrits
- Mecanoscrits
- Cartes
- Fotografies
- Discos
- Diapositives 

CONTINGUT DE L'ARXIU

PUBLICACIONS RELACIONADES AMB EL LLEGAT

FARNÉS, Sebastià.  Paremiologia catalana comparada. Edició a  cura de Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i Josep Lluís Savall ; amb la col·laboració de Josep M. Pujol. 8 vols. Barcelona : Columna, 1992-1999

DE PABLOS, Maria del Mar. El Fons documental Vidal-Capmany dipositat a la biblioteca  de la Universitat Rovira i Virgili : tractament i descripció. Tarragona : Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Lletres, 2001

COMES CASAS, Rosa i COMAS D'ARGEMIR, Roser. Inventari dels documents de Jaume Vidal Alcover dipositats  al fons documental Vidal-Capmany. Tarragona : Universitat Rovira i Virgili. Facultat de  Lletres, 2001

Col.loqui Internacional Jaume Vidal Alcover: 2001: Universitat Rovira i Virgili. Jaume Vidal Alcover : humanisme, heterodòxia i geni. Edició a cura de Magí Sunyer i Rosa Comes. Antines, 1. Valls : Cossetània, 2001

Col.loqui Internacional Maria Aurèlia Capmany: 2001: Universitat Rovira i Virgili.  Maria Aurèlia Capmany: l'afirmació en la paraula. Edició a cura de Montserrat Palau i Raül-David Martínez Gili. Antines, 2. Valls: Cossetània, 2002

BIOGRAFIES


Informació