CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


Tarifes i pagaments

Pagament de les peticions:

  • El propi usuari: En aquest cas s’abonarà l’import del servei en efectiu al moment de recollir el document. Es lliurarà el corresponent albarà.
  • El Departament: A la comanda cal indicar que el pagament és a càrrec del pressupost del departament. El Servei de PI/SOD enviarà trimestralment les notes de càrrec als Departaments.
  • Convenis: A la comanda cal indicar el nom de la institució (FURV, ICAC, ICIQ).
    Per a peticions de la FURV és obligatori posar el codi projecte de la FURV en el camp concepte pressupostari del formulari.

Informació