CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB5.1.8 Correspondència rebuda el 1971

  • B5.1.8/1 Correspondència rebuda el 1971

1. José Luis López Collar (Madrid - Barcelona, 11 gen. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

2. Director de Tele/exprés (Barcelona - Barcelona, 19 gen. 1971). Li agraeix la seva carta de suport. (Davant)

3. Maria, de Diario de Barcelona (Barcelona - Barcelona, 7 abr. 1971), li adjunta una carta dirigida a Jaume, de José Closa Boyer (Igualada - Barcelona, 26 febr. 1971), un lector que li mostra el seu acord amb el comentari de Jaume a la pel·lícula Un invierno en Mallorca, dins la secció "Los días contados" del Diario de Barcelona. (Tota la carta. Sobre no)

4. Llorenç Moyà Gilabert (Atenes - Barcelona, 27 febr. 1971). Postal. (Davant i darrera)

5. Curro [Francisco Romero?] (Leeds, Anglaterra - Barcelona, 3 maig 1971). Postal. (Davant i darrera)

6. Josep Segura (Palma de Mallorca - [?], 12 abr. 1971). Dins el mateix sobre, una altra carta: Miquel [?] (Palma de Mallorca - Barcelona, 29 abr. 1970). (Tota la carta. Sobre no)

7. Llorenç Villalonga (Palma de Mallorca - Barcelona, 27 abr. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

8. Francesc de Borja Moll (?), de l'Editorial Moll (Palma de Mallorca - Barcelona, 1 maig 1971). Diu que J. Rubió l'ha infromat que Jaume havia publicat un article al Brusi on parlava bé d'ell; li dóna les gràcies i li demana si l'hi pot fer arribar. (Tota la carta. Sobre no)

9. F. Giménez Artigues, advocat (Barcelona - Barcelona, 21 maig 1971). Li envia la relació d'obres de la Fundació [Bernat Metge] que li falten; li demana que si algun cop les localitza, si les hi pot comprar. (Tota la carta. Sobre no)

10. Josep Segura (Palma de Mallorca - Barcelona, 31 maig 1971). (Tota la carta. Sobre no)

11. José Espriu Castelló (Barcelona - Barcelona, 19 jul. 1971). Carta del germà de Salvador Espriu, malalt, que s'ofereix d'intermediari entre els dos mentre hagi de fer repòs. (Tota la carta. Sobre no)

12. [?] (Liria, València - Palma de Mallorca, 28 jul. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

  • B5.1.8/2 Correspondència rebuda el 1971 (2)

1. [Tante Solande?] (Vidrà - El Mal Pas, Mallorca, 1 ag. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

2. Antoni Comas (Granollers - Mal-Pas, Alcúdia, Mallorca, 3 ag. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

3. Antoni Comas (Granollers - Barcelona, 3 ag. 1971). Còpia de la carta anterior, donat que no sabia si era a Barcelona o a Mallorca. (Tota la carta. Sobre no)

4. Rafel Socies (Melilla - Barcelona, 12 ag. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

5. Cristóbal Serra (Palma de Mallorca - Barcelona, 14 ag. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

6. Josep A. Grimalt (Felanitx - Barcelona, 21 ag. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

7. José Luis López Collar (Madrid - Barcelona, 29 ag. 1971). Li envia la seva invitació de casament amb Adela Villa (Leganés, 11 set. 1971), juntament amb una carta. (Tota la carta e interior invitació. Sobre no)

8. Josep A. Grimalt (Felanitx - Barcelona, 2 set. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

9. Pedro (Barcelona - Barcelona, 4 set. 1971). Lector del Diario de Barcelona que està en contra de l'opinió expressada per Jaume en un article. (Tota la carta. Sobre no)

10. Miquel Àngel (Manacor - Barcelona, 4 set. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

11. Lluís (Florència - Barcelona, 7 set. 1971). Postal. (Davant i darrera)

12. Bernat [Nadal] (Manacor - Barcelona, 16 set. 1971). (Davant i darrera)

  • B5.1.8/3 Correspondència rebuda el 1971 (3)

1. Christine [Ostro...?] (Pollensa, Mallorca - Palma de Mallorca, 17 set. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

2. Pedro Alcover Sureda, tiet de Jaume (Palma de Mallorca - Barcelona, 2 oct. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

3. [? Mir?] (Barcelona - Barcelona, 11 oct. 1971). (Davant)

4. Miquel Àngel Riera (Manacor - Barcelona, 16 oct. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

5. Climent Garau Arbona, president de l'Obra Cultural Balear (Palma de Mallorca - Barcelona, 22 oct. 1971). (Davant)

6. Pilar [Xicre?], neboda de Jaume (Madrid - Barcelona, 31 oct. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

7. Bernat Nadal Nicolau (Manacor, Mallorca - Barcelona, 5 oct. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

8. Josep A. Grimalt (Felanitx, Mallorca - Barcelona, 1 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

9. Francisco Romero (Madrid - Barcelona, 8 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

10. Bernat Nadal Nicolau (Manacor, Mallorca - Barcelona, 13 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

11. Miquel Àngel Riera (Manacor - Barcelona, 19 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

12. Josep A. Grimalt (Felanitx, Mallorca - Barcelona, 20 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

13. José Luis [López Collar] (Valladolid - Barcelona, 22 nov. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

14. Miquel Àngel Riera (Manacor - Barcelona, 13 des. 1971). (Tota la carta. Sobre no)

15. José Luis [López Collar] (Valladolid - Barcelona, 20 des. 1971). Carta i felicitació de Nadal.

16. Miquel Gayá, secretari de la revista Lluc (Palma de Mallorca - Barcelona, [abr. 1971?]). (Tota la carta. Sobre no)

17. Franco Cerutti (Montemar-Torremolinos - [Barcelona?], 21 des. 1971). (Davant)


Informació