CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.4.3 Assaig i folklore.

 • B3.2.4.3/1 Abelló, Joan. "Esboç d'aproximació provisional, a l'obra poètica de Francesc Parcerisas" (maig de 1977). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/2 Aguiló, Cosme. "El mapa toponímic de l'arxipèlag de Cabrera" (4 pàg.): fotocòpia de l'esborrany mecanoscrit de l'article "que serà publicat ara al pròxim nº del Butlletí interior de la Societat d'Onomàtica", tal i com diu en una nota adjunta. (Primera pàgina i nota, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/3 Dos notes de Dolores Alcover de Reventlow (Canadà, 13 d'octubre de 1981) a Jaume Vidal, a qui li demana si li podrien publicar en una revista un article adjunt: "«Cercada tiene a Baeza» (En torno a un romance fronterizo)" (13 pàg.). (Tres cartes i primera pàgina text. Document complert només consultable en paper)Còpia de la carta que Jaume Vidal li va contestar (14 de gener de 1982).
 • B3.2.4.3/4 Alcover de Reventlow, Dolores. "La Conquista de Antequera y el Romancero" (27 pàg.). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/5 Anguera, Pere. "Catalunya en el temps de Marià Fortuny" (11 pàg.). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/6 "Ball dels mal casats": discurs de Josep A. Baixeras, previ al "Ball dels mals casats" (2 còpies de 3 pàg.); col·locació dels participants en cadascuna de les escenes del ball (2 pàg.); text del "Ball dels mals casats" (22 pàg.). (Tota 1 còpia discurs i pàgina A). Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/7 "Ball dels mal casats": col·locació dels participants en cadascuna de les escenes del ball (2 pàg.); text del "Ball dels mals casats" (22 pàg.). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/8 "Ball de les gitanes" (7 pàg.). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/9 "Ball de cercolets" (7 pàg.), "Ball de diables" (2 còpies de 10 pàg.) (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/10 Còpia mecanoscrita de: Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna (compilato per cura del professore Goffredo Casalis, dottore di belle lettere), Torino 1836; fascicle 2: Alghero, pàg. 200-236 del Vol. I. (Coberta i primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/11 Índex onomàstic, manuscrit, a partir de les novel·les mallorquines de Jaume Vidal, fet per Joan Cavallé (15 pàg.). (Primeres dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/12 Cerdà, Ramon. "Concomitàncies romàniques en la reducció pronominal del català parlat" (en premsa a Actes du XVIIe Congrès International de linguistique et Philologie Romanes, Ais de Provença, 13 pàg.). (Primeres dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/13 Cifre Forteza, Bernat. "«Abans d'una pel·lícula». Breu parlament sobre Fra Juníper Serra com a pòrtic a la projecció del video de la seva beatificació a Roma" (Parròquia de Petra, 14 de setembre de 1990): 5 pàg. (Coberta davant i darrera i primeres dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/14 Comas, Antoni. Joan Alcover (Aproximació a l'home, al seu procés i a la seva obra) (Barcelona, 1973): mecanoscrit del llibre. (Pàgines numerades 3 i 4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/15 Mecanoscrit d'un parlament de Joan Coromines (17 d'abril de 1980), dirigit al molt honorable senyor President i a l'honorable senyor Conseller de Cultura (3 pàg.). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/16 Treballs mecanoscrits de Francesc Cortiella i Odena: "Documents que fan referència a la representació del «Misteri de l'assumpció de la Verge» a Tarragona l'any 1388" (6 pàg.) i "El món social, cultural i històric del Blanquerna". (Dues primeres pàgines, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/17 Llibre fotocopiat: Fort Cogul, E. Costumari de la Selva del Camp. Reus: Asociación de Estudios Reusenses 1961. (Pròleg e introducció. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/18 Dos textos de Javier Herrero: "El verano y sus dioses" (4 pàg.) i "No es un secreto hoy para nadie que la inteligencia..." (3 pàg.). (Tot)
 • B3.2.4.3/19 Fotocòpia d'un còmic o història il·lustrada sense textos, potser de Xavier Izquierdo: "Historia de Miguel Sampol, Jaime Vidal, José Alcover y ne «Mumete»" (50 pàg.). (Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/20 "La Gent del Llamp". Document de dimissió del president de "La gent del Llamp"; revista de La Fàbrica de Reus, on hi ha els Estatuts de "La Gent del Llamp" (8 pàg.); revista La Gent del Llamp. (Carta i pàgina amb text: "Un miraclet per tothom. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/21 Mecanoscrit d'un text autobiogràfic de Juan Izquierdo Santonja: Recuerdos (març de 1988), 59 pàg. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/22 Lòpez del Castillo, Lluís. "Usos literaris de valencians i mallorquins", en una "Circular adreçada exclusivament als Professors", del Butlletí dels Seminaris d'Ensenyament de Català (9 pàg.). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/23 Fotocòpia d'un treball mecanoscrit de Joan Pujal titulat "Una qüestió de nom" (març de 1974). (Pròleg. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/24 Dos fotocòpies d'un treball mecanoscrit sobre l'epistolari de Llorenç Villalonga: "Segona aportació a l'espistolari de Llorenç Villalonga" (Transcripció, anotació i estudi a cura de Jaume Pomar), 42 pàg cadascuna. (Dues primeres pàgines d'una còpia, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/25 Treball mecanoscrit d'edició d'un text medieval: "La cançon de Santa Fe (Leiden: B.U., Voss. Lat. In-8º 60)", a cura de Josep M. Pujol, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Tarragona. (Dues primeres pàgines d'una còpia, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/26 Llorenç Capellà, "Mallorca, tras su personalidad" (1 pàg. mecanoscrita) i el retall d'un article de diari: Gafim, "«Cuervos hambrientos»". (Davant i darrera i article de diari)
 • B3.2.4.3/27 Romeu Juvé, Xavier. Les Homilies d'Organyà. Algunes observacions sobre [ẹ] i altres consideracions fonètiques (Tesi de Llicenciatura, Dir. Dr. Ramon Cerdà Massó, Universitat de Barcelona, setembre de 1975). (4 primeres pàgines numerades. Document complert no consultable en paper) 
 • B3.2.4.3/28 Dos textos mecanoscrits de Xavier Romeu: "El quartet hongarès" (10 pàg.) i la traducció "El cuarteto húngaro" (11 pàg.). (2 primeres pàgines de cada text. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/29 Carta d'Albert Rosich a Jaume Vidal (Girona, 12 de juny de 1989), adjunta a un article seu: "Francesc d'Olesa i l'Art Nova de Trobar" (14 pàg.). (Carta i 2 primeres pàgines de l'article. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/30 Article mecanoscrit d'Alexis Eudald Solà, en resposta a un de Joan Ferraté: "És alta, molt alta, l'escala de la poesia..." (3 pàg.). (Primera pàgina de l'article. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/31 Margalida Tomàs Vidal, "Josep M. Quadrado: articles històrics", treball per a l'assignatura "Historiografia Catalana, Moderna i Contemporània". (4 primeres pàgines numerades. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/32 Vidal Oliver, Guillem. "Eficàcia i límits del teatre mallorquí" (3 pàg. mecanoscrites). (Primera pàgina de l'article. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/33 "Les variants de Laia de Salvador Espriu". (Dues primeres pàgines numerades. Document complert no consultable en paper)
 • B3.2.4.3/34 Articles de L'Escolà, escrits a "Temps de castells" (I-VII), apartat d'alguna revista. (Tot)
 • B3.2.4.3/35 Fotocòpia de bona part del recull de contes de Salvador Espriu Ariadna al laberint grotesc. (Pàgines numerades 10-13. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/36 Treball presentat al premi "Xamfrà" del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, sota el lema "D'un temps d'un país": La vila de Montblanc en el segon quart del segle XVIII (Tarragona, 1982): 199 pàg. (Pàgines numerades 1-4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/37 Un Sant Pare de l'església. Ciril de l'Alexandria (375-444) (Barcelona, 9 de març de 1960): 110 pàg., amb una dedicatòria manuscrita a Josep Martí Ventayol. (Pàgines numerades 1-4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/38 Fotocòpia d'un text mecanoscrit en forma de carta (Barcelona, 24 d'agost 1942), en què es transcriuen poemes de diversos autors (16 pàg. numerades). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/39 Narracions d'una pàgina, cadascuna sobre algun indret, monument, etc. de Catalunya i a continuació un dibuix (diverses pàgines enquadernades). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/40 "Advertiment que es fa a uns quants forasters i gent de pas que s'escaigui a la nostra vila durant el breu regnat de l'anàrquic monarca, en Carnestoltes" (Vilanova i la Geltrú, 9 de febrer de 1975):14 pàgines. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.3/41 Narració en què s'intercalen poemes castellans: "Quan preparàvem la nostra excursió a Castella..." (4 pàg.). (Tot)
 • B3.2.4.3/42 Escrits d'autors diversos sobre toponímia
  • B3.2.4.3/42.1 "Qüestions de toponímia" (1 pàg). (Davant)
  • B3.2.4.3/42.2 Corbera i Pou, Jaume, "Consideracions sobre l'anomenat «article» dels topònims" (Barcelona, setembre de 1984): 12 pàg. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.3/42.3 Bibiloni, Gabriel, "L'article del topònims" (27 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.3/42.4 Temari (1 pàg.) i bibliografia (26 pàg.) de "Toponímia catalana. Assaig de Bibliografia", del Dr. Enric  Moreu-Rey, del Departament de Català (curs 1971-72). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • Documentació personal
 • Fons documental Mº Aurèlia Capmany

Informació