CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/6 Anotacions diverses

(reg. 176)

·        B3.2.3/6.1 “XVIIIè Concurs parroquial de poesia i Festa literària del Collsacabra dedicada als estudis de llengua i literatura catalana arreu del món” (20 d’agost de 1961), organitzat per la Parròquia de Sant Roc de Cantonigròs.

·        B3.2.3/6.2 Paper allargat doblegat com per fer de cinta per unir un plec de papers, amb algunes anotacions en llapis (un càlcul, un curt diàleg i un poema).

·        B3.2.3/6.3 En un foli i en una quartilla quadriculada, lletra d'una cançó o poema en francès mecanoscrit.

·        B3.2.3/6.4 Lletres de cançons o poemes francesos mecanoscrits en mig foli (de Francis Carco, un fragment d'una cançó de Charles Aznavour amb música de Florence Véran i un fragment de Georges Brassens).

·        B3.2.3/6.5 Foli doblegat amb anotacions manuscrites sobre religió i sobre història antiga.

·        B3.2.3/6.6 En un foli, redacció manuscrita: “Al cafè de la Plaça hi van els joves del barri. Jo no som del barri, però també ...”

·        B3.2.3/6.7 En un foli, càlcul de despeses i un poema francès.

·        B3.2.3/6.8 En un foli, breu text manuscrit: “Uso para vosotros una lengua que no es la mía...”

·        B3.2.3/6.9 En un foli,  breu text mansucrit: “Cuando uno se oye llamar joven escritor...”

·        B3.2.3/6.10 En un foli, petit (fragment de) relació mecanoscrita en francès i una suma.

·        B3.2.3/6.11 En una quartilla, apunts d'història manuscrits en llapis.

·        B3.2.3/6.12 En una quartilla, text manuscrit: “En... li donà un consell amb música de «Doña Francisquita»...”

·        B3.2.3/6.13 Text mecanoscrit sobre la nova edició en mallorquí de La Familia de Pascual Duarte (dos quartilles mecanoscrites. Falta l'inici).

·        B3.2.3/6.14 Breu text de creació mecanoscrit: “Els anys de la guerra havien estat llargs, llargs i cruels...”

·        B3.2.3/6.15 En una quartilla quadriculada, llista manuscrita d'autors i obres literàries franceses.

·        B3.2.3/6.16 En un tros de foli, frase mecanoscrita: “Llevat d'un dia, que acabàrem menjant calamar per devers el Portitxol...”

·        B3.2.3/6.17 Mitja quartilla amb una reflexió manuscrita de contingut religiós i càlculs.

·        B3.2.3/6.18 En un petit full, anotacions en llapis: crítica teatral.

·        B3.2.3/6.19 Diversos fulls amb text mecanoscrit descrivint paratges de Mallorca i amb proposta d'excursions: “POLLENSA Y SU BAHÍA. Situación geográfica y comunicaciones”, “Alcanada”, “Mal-Pas. Excursiones por la costa meridional de la bahía”. En els mateixos fulls, per l'altre cantó, anotacions en llapis sobre història mallorquina i sobre el més interessant d'algun poble mallorquí. En un altre full, anotacions en llapis de tipus històric i una llista de llocs diversos (“Iglesia Parroquial, Montission, ...”).

·        B3.2.3/6.20 En un foli, per un cantó, text en llapis, bàsicament parlant sobre La Custodia, de Marià Aguiló i, per l'altre cantó, en bolígraf violat, anotacions sobre Nicolàs Calafat, etc.

·        B3.2.3/6.21 En un foli, per una banda, text en tinta blava de creació, per l'altra, en llapis, reflexions: bàsicament crítica teatral.

·        B3.2.3/6.22 En una quartilla, per una banda, una nota de Manolo a Jaume; per l'altra, breu text: “Yo reclamo para F.G.L. el lugar que le corresponde según la poesía...”

·        B3.2.3/6.23 En un foli, en llapis, una mena de text necrològic, sobre la mort de J.R.J.

·        B3.2.3/6.24 En una quartilla, relació bibliogràfica (?) manuscrita.

·        B3.2.3/6.25 En un sobre, text manuscrit en llapis.

·        B3.2.3/6.26 Al revers d'una participació de loteria (1960), anotacions manuscrites, entre altres, una adreça.

·        B3.2.3/6.27 “Coronación Pontificia de Ntra. Sra. De Cura. Tiket de peregrino ida y vuelta”, amb anotacions al revers.

·        B3.2.3/6.28 En un petit full, breu text en llapis: “La nova comtessa és molt mundana...”

·        B3.2.3/6.29 En una quartilla, nota de [la seva germana?] Tineta a Jaume. A l'altre cantó anotacions diverses.

·        B3.2.3/6.30 “Orden de actuación”: en una quartilla, llista de noms, entre els quals hi ha el de Jaume Vidal Alcover, mecanoscrits.

·        B3.2.3/6.31 “BAROJA, Pío”: en una quartilla, relació mecanoscrita d'obres d'aquest autor. A l'altre cantó, anotacions manuscrites.

·        B3.2.3/6.32 En un tros de paper, telèfon de Robert Riagel i, per l'altre cantó, anotació manuscrita: “Sempre hauré d'agrair a aquests dos tipos que m'hagin donat tema per a aquesta novel·la...”

·        B3.2.3/6.33 En mig foli, alguna anotació sobre Cela.

·        B3.2.3/6.34 Targeta d'un mecànic electricista, amb anotacions diverses, per exemple una citació bibliogràfica.

·        B3.2.3/6.35 Petit paper on hi ha un breu text manuscrit: “Ella em digué que si tenia diners per pagar un hotel...”

·        B3.2.3/6.36 En una targeta de Jaume Vidal Alcover com a advocat, anotacions diverses.

·        B3.2.3/6.37 Manuscrit en bolígraf violat, reflexions sobre La familia de Pascual Duarte.

·        B3.2.3/6.38 En un petit paper, molt breu reflexió sobre les modes en  literatura, que conclou amb l'afirmació que R. Darío, Costa y Alcover no son només una moda sinó que es llegiran sempre.

·        B3.2.3/6.39 En un petit full arrancat d'una llibreta, anotacions diverses sobre La Celestina, de Camilo José Cela, etc.

·        B3.2.3/6.40 Targeta d'un sastre on hi ha anotacions diverses i algun dibuix en llapis.

·        B3.2.3/6.41 En una quartilla text manuscrit: “Exaltat. Sí. La paraula no és pròpiament aquesta. Però he dormit malament...”

·        B3.2.3/6.42 Sobre amb remitent del president de la Generalitat de Catalunya, amb anotacions diverses.

·        B3.2.3/6.43 En un foli, una cançó o un poema manuscrit.

·        B3.2.3/6.44 En un petit paper, dues frases (diàleg): “- Entiende lo que voy a decir...”

·        B3.2.3/6.45 En un petit tros de paper, una dita mallorquina (?). Al final, entre parèntesis hi diu: “Na Teresa, que la sap de sa mare”.

·        B3.2.3/6.46 “A Antoni Comas”, que ha mort. Tríptic amb poesies de Magí Martí, Machado y J. Manrique. Darrere, anotacions en llapis.

·        B3.2.3/6.47 Fotocòpia d'una entrevista de M. López Crespí a Jaume Fuster, publicada a Última Hora (18 de novembre de 1984).

·        B3.2.3/6.48 Sobre de la Caja de Ahorros Provincial, amb una frase manuscrita.

·        B3.2.3/6.49 En un sobre, dirigit al Departament de Filologia Catalana, frase manuscrita: “Els moixos i jo ens mantenim en una saludable indiferència.”

·        B3.2.3/6.50 En un sobre dirigit al Cap del Departament de Filologia Catalana, un poema manuscrit.

·        B3.2.3/6.51 En un sobre del Centre de Lectura, composició o reflexió amb motiu d'haver fet 60 anys.

·        B3.2.3/6.52 En un sobre d'Adress Tarjet, reflexió entorn als crítics catalans.

·        B3.2.3/6.53 En un foli manuscrit, anotacions relacionades amb les Faules de l'amor prohibit.

·        B3.2.3/6.54 En un foli, croquis d'un mapa per anar al “Mas dels casaments” i un poema.

·        B3.2.3/6.55 Targeta de visita d'un metge amb algunes anotacions manuscrites: “Erma terra, Tarragona, terra eixorca, no hi ha res...”

·        B3.2.3/6.56 En un petit paper, un telèfon i una dita: “Quan un home va borratxo...”

·        B3.2.3/6.57 En un sobre de l'Enciclopèdia Catalana, una frase manuscrita de dues maneres diferents: reflexió o dubte en l'ús dels pronoms.

·        B3.2.3/6.58 En un sobre de Ramon Franquès, uns versos manuscrits.

·        B3.2.3/6.59 En una cartolina, hi ha mecanoscrit: “MADE IN LOVE. Marca d'amor, la meva, i no sé com”.

·        B3.2.3/6.60 En un full de “Calipso. Night Club”, llista de noms i una nota manuscrita: “Ha trucat na Lluïsa Vallés...”

·        B3.2.3/6.61 En un sobre de Banca Catalana, un poema manuscrit sobre la catedral de Tarragona.

·        B3.2.3/6.62, 6.63, 6.64 Tres notes mecanoscrites en targetes, informant de noves publicacions i presentacions de llibres, escrites per Sebastià Fàbregues, director de l'Hogar del Libro (novembre i desembre de 1980, i novembre de 1983, respectivament).

·        B3.2.3/6.65 En un foli, manuscrita, anàlisi dels accents principals i secundaris d'un poema.

·        B3.2.3/6.66 “XXII Festa Literària de la nit de Santa Llúcia. 150 anys de premsa tarragonina. Materials per a una història de la premsa a Tarragona. Catàleg de l'exposició, organitzada per la Càtedra de Literatura i Cultura Catalanes de la Universitat de Tarragona.” (Tarragona, 13 de desembre de 1972). Hi ha un pensament anotat en llapis en aquest catàleg, sobre el seu interès per la història, etc. de Castella.

·        B3.2.3/6.67 Frase mecanoscrita en un foli: “De vegades m'han demanat si jo estava content,...”. Hi ha, a més, manuscrita, una adreça i el nom del cap de programes de TVE.

·        B3.2.3/6.68 En un foli, per un cantó, una reflexió manuscrita amb retolador taronja: “Un bon patriota sempre agrairà al Dr. C.[Coromines?] que hagi fet veure que Castrovid prové de...”; per l'altre, 4 línies mecanoscrites sobre Guerra, “una barcelonina del 1629...”

·        B3.2.3/6.69 En una quartilla, dos escrits, un a cada cara (un en llapis, l'altre amb retolador rosa), aparentment autobiogràfics.

·        B3.2.3/6.70 Reflexió mecanoscrita en una quartilla: “Una generació que fa i permet el procés de Nürenberg no és de fiar, deia un oncle meu. Una generació que esgota les edicions de l'Ulisses de Joyce no és de fiar...”

·        B3.2.3/6.71 En un sobre del Banco de Santander, algunes anotacions i reflexions manuscrites.

·        B3.2.3/6.72 En un petit paper: “Testament de José Vidal i Pont, 12 de gener de 1873. Notari: Gregori Vicens...” En un altre paper idèntic, altres anotacions i un arbre geneaològic.

·        B3.2.3/6.73 En un full d'examen en blanc de l'Institut de Batxillerat Mixte del Baix Penedès (El Vendrell), poema manuscrit en verd: “La meva vida s'esmuny, que dirien els fabristes...”

·        B3.2.3/6.74 Darrere d'un tros de full del “II Encontre d'Escriptors del Mediterrani” (València), una frase de creació manuscrita: “Les teves ordres són els meus desigs...”

·        B3.2.3/6.75 “Invitation. Pour le Bicentenaire de la mort de Denis Diderot 1784-1984”: col·loqui organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona (5-7 de novembre de 1984). Al revers, uns versos manuscrits en tinta blava: “Bellesa, arreu sorgeix pels racons de la casa...”

·        B3.2.3/6.76 En un foli, una sentència mecanoscrita: “Procura no esser el preferit de ca teva, perquè, llavors, ho dissimularan, per no ofendre els altres, i hi sortiràs perdent”.

·        B3.2.3/6.77 Llibreta amb una sola pàgina escrita sobre “La novel·la lírica”.

·        B3.2.3/6.78 Reflexió sobre la novel·la espanyola actual, sobre els avantatges de l'existència de premis literaris, etc. (5 pàgines manuscrites) [La lletra no sembla de Jaume Vidal Alcover].

·        B3.2.3/6.79 Foli que fa de camisa amb una llista manuscrita de bibliografia sobre literatura popular i per l'altre cantó amb una llista mecanoscrita: “Primera sèrie”. A l'interior, tres fulls, bàsicament, amb llistes de títols de cançons i literatura popular catalana. Tornada de diverses cançons populars catalanes (6 folis mecanoscrits).

·        B3.2.3/6.80 Dos folis i un tros de paper, amb diverses anotacions manuscrites, bàsicament noms d'escriptors i obres. 


Informació