CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.5 Agendes

 • B3.2.3.5/1 Petita llibreta amb unes poques anotacions (una d'elles data del 25 de novembre de 1952); el que més ocupa (3 pàgines) és una llista de "Persones a qui he d'enviar es llibre". (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/2 Petita llibreta de tapes negres amb anotacions diverses: llista de literats espanyols nascuts al XIX, apunts de química, telèfons, horari de les classes de dret (9 d'octubre de 1941). (Quatre primeres pàgines, si no és possible, fotografiar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/3 Bloc de notes sense tapa, amb anotacions diverses: sobre els premis "Ciutat de Palma", molts dels quals han anat a parar a gent de Felanitx; un poema (12 de febrer de 1965); sobre els tres de "la nostra generació": Blai Bonet, Llompart i Jaume Vidal; "Homenatge a M.A. Salvà; croquis de la planta d'un pis; "Nuestra abuela cumple hoy 100 años..."; sobre dues pel·lícules de Fellini; "Si yo tuviera que hablar de España a alguien que la desconociera por completo...", etc. (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/4  "Biblioteca March": llibreta amb referències bibliogràfiques. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/5 Petita llibreta de tapes marrons, amb comentaris de poesies de J. B.: "Poema del renunciament feliç", "Per a dir la mort", "Vetlla", etc. (12 pàg.); notes personals escrites un estiu, sobre la bona opinió que diversos mallorquins tenen de la seva poesia i també apunta que ha guanyat i haurà d'anar a recollir un premi als Jocs Florals de Manacor (2 pàg.); anotacions de les seves impressions en recollir el premi dels Jocs Florals (3 pàg.); anotacions sobre el col·loqui que tingué amb Bartomeu Guasp, autor de "Rosada", al mes d'agost, en què Jaume Vidal li llegí diverses poesies seves que l'altre elogià, i el recital en què participaren al vespre (6 pàg.); anotacions escrites en retornar a Barcelona, bàsicament, reflexions sobre la seva pròpia poesia, a propòsit d'una visita que va fer a Francesc Vidal i una altra a Octavi Saltor, que li van fer algunes crítiques als seus poemes, amb les quals Jaume Vidal no està del tot d'acord (7 pàg.); anotacions, datades l'octubre de 1946, a propòsit del primer conte que Jaume Vidal va escriure ("el vaig titular «L'arbre esfullat», però (...) el canviaré (...); ara li dic «L'incongruent»"); anotacions sobre un parell de sessions de lectura de poemes, a finals de setembre [de 1946], amb Joan B., Adolf Narrat, Lluís G., etc.; anotacions sobre una tarda que passà amb Joan Amat, qui li dedicà un poema (21 d'octubre de 1946); anotacions sobre una carta que rebé d'en Xavier (dia de Sant Antoni, 1947); anotacions sobre una lectura de poemes a la Congregació Mariana de Palma, a càrrec de Jaume Vidal. Aquestes anotacions van ser publicades per Margalida Pons a "Escrits d'un jove poeta. Un diari de Jaume Vidal Alcover (1945-1947)". Randa 36 [Miscel·lània Josep M. Llompart II]: 159-191.  (Sis primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/6 Llibreta amb apunts de medicina. (Quatre primeres pàgines d'apunts. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/7 "Bloc de Notas" amb diversos poemes de Jaume Vidal, com "Afganistan" (1 de juliol de 1946), "Amorosa marinera. Ran de la mar estimada..." (13 de juliol de 1946), "Ara ja tot és de la lluna i del silenci..." (18 de juliol de 1946), "Deixa'm passar els meus ulls per tes negres parpelles..." (10 de maig de 1947), etc. i molts altres esborranys; llistes de números en referència a diversos països, el nom dels quals és escrit en francès ("Allemagne", "Argentine", "Australie", etc.). (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/8 Llibreta (1953) amb poemes, alguns escrits a Eivissa, com "Allà on la calç té plenitud de gràcia..." (25 de maig de 1953), etc.; apunts en relació amb l'antologia Vuit poetes, d'Ariel; "El senyor Puig d'Ombrill": breu narració; anotacions a propòsit del Cant Espiritual, de Blai Bonet; alguns apunts de dret. (Quatre primeres pàgines d'apunts, si no és possible, fotografiar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/9 Llibreta amb poemes de 1953-1954 (un sobre Joan Triadú, un altre sobre Sóller, "A la música", "Els asseguts", "Els poetes de set anys", etc.). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/10 Llibreta (1951), bàsicament amb textos de creació, sobretot textos dramatúrgics; també hi ha un llarg poema: "Eurídice"; dades bibliogràfiques i activitat literària del propi Jaume Vidal, ordenades cronològicament (1942-1951). (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/11 Llibreta de tapes negres, amb apunts de dret; força pàgines d'un fragment de text dramatúrgic (no sembla fer referència al text escrit però al final hi ha anotat: "El Retorn del fill pròdig. Acte II"); narracions ("El fil d'Ariadna", etc.). (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/12 Petita llibreta de tapes marrons: algunes notes personals (juliol-agost de 1955); algun poema; algun fragment teatral ("El solitari"); llista de literats espanyols; alguns apunts en francès de literatura medieval; apunts de diverses assignatures: geografia, història universal, llengua, art, filosofia, llatí, etc. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/13 Petit bloc de notes: alguns fragments copiats de diversos llibres: La Amante (1925), etc.; notes personals escrites des de Mal Pas; llista d'obres de Lorca. (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/14 Llibreta d'anelles, de color granat: referències bibliogràfiques, resums d'articles de diari i anotacions sobre John F. Kennedy, a propòsit de la seva mort; referències bibliogràfiques de textos que parlen sobre Mallorca i còpia d'alguns fragments; anotacions sobre Bover; títols de poemes d'algun llibre (M.P.); "Algunas poesías de D. Guillermo Roca y Seguí abogado de Mallorca desde 1759 a 1813": còpia de diversos fragments de poemes d'aquest autor; còpia d'una "Poesía que circuló en Palma en el año 1824, después de caída la Constitución", etc. (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/15 Llibreta amb tapes de tela, de quadres, amb unes quantes pàgines escrites: textos de creació, una llista d'obres de Víctor Català, anotacions d'un viatge a Itàlia, etc.. (Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/16 Llibreta de tapes verdes. A cada pàgina hi ha el nom d'un alumne amb les valoracions de Jaume Vidal sobre el comentari literari i lingüístic que ha fet i la nota. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/17 Llibreta amb separadors alfabètics on hi ha anotats noms de persones  —que podrien ser alumnes— i xifres —que podrien ser notes d'exercicis o exàmens. (Primera pàgina lletra "R". Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/18 Llibreta de tapes blaves amb unes poques pàgines escrites: "El viatge de mestre Nadal per davall terra", comentari a propòsit de la contarella "Mestre Nadal de sa placeta del Socós"; i una llista de títols diversos d'autors diversos. (Nou primeres pàgines)
 • B3.2.3.5/19 Llibreta de tapes grogues amb apunts i exercicis de mètrica, poemes copiats i apunts de lingüística. (Quatre primeres pàgines escrites. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/20 Libreta de tapes vermelles [curs 1957-1958 a València], amb molts fulls solts entre les pàgines: sobretot hi ha apunts de classe (geografia, història universal, llatí, literatura i llengua espanyoles, etc.) —un dels folis amb apunts du data de 14 maig 1958—; també hi ha textos de creació, tant prosa ("Tílina, la cabra equilibrista", "Menorca entrellucada") com poesia; foli amb l'anunci i el resum d'una conferència dictada pel Dr. Kurt Latte, titulada "Société et Religion chez les Romains", organitzada pel Dr. Miguel Dolç, etc. (Quatre primeres pàgines de la llibreta. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/21 Llibreta on hi ha anotades algunes característiques fonètiques, lèxiques i morfològiques del mallorquí; alguns textos assagístics de Jaume Vidal: "Cuestiones ortográficas o dos y dos son cinco", "Si el cobre se despierta clarín", "Bearn y sus triunfos", etc., i altres textos de caràcter personal o de creació: "Crónica de Barcelona", etc. (Dibuix revers coberta i tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/22 Llibreta de "Comptes", on només hi ha escrit, en un parell de pàgines, alguna referència bibliogràfica. (Pàgines 1 i 5)
 • B3.2.3.5/23 Llibreta amb referències bibliogràfiques de novel·les policíaques i de llibres que tracten sobre la novel·la policíaca; altres referències bibliogràfiques: obres de J.M. de Segarra, etc.; llista de termes castellers; apunts de classe, sobretot de lingüística (impartides per Cerdà, Romeu, etc.); etc. També hi ha fulls solts amb apunts, etc. (Pàgines 3, 5 i 7 llibreta. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/24 Llibreta de música amb partitures de cançons manuscrites. (6 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/25 Petita llibreta de tapes blaves amb apunts de classe (curs 1971-1972, classes impartides per Solà, Bastardas, Ferrater, Veny, etc.) i algunes referències bibliogràfiques. (Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/26 Petita llibreta de tapes blaves amb referències bibliogràfiques i alguns apunts de llengua catalana (1970). (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper
 • B3.2.3.5/27 Llibreta de tapes blaves (1951) que inclou fragments de textos dramatúrgics, poemes ("Ley hipotecaria", "El tercero hipotecario", "Código Civil", "El testamento", "El notario", etc.); textos escrits a propòsit de les publicacions de El hombre es triste, de Marcelo Arroita; i de Redoble de conciencia, de Blas de Otero. També hi ha una llista d'obres de diversos literats espanyols (Alberti, Aleixandre, Juan Ramón, etc.). )(Tres pàgines. Document complert només consultable en paper
 • B3.2.3.5/28 "Vocabulari de La Faula. Verb". Llibreta amb un recull de lèxic (verbs) ordenat alfabèticament. [Material preparatori per a l'edició de Pere Bohigas i Jaume Vidal Alcover de La Faula, de Guillem Torroella]. )(Tres primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/29 Llibreta amb poemes i anotacions de diversos dies que va assistir a exercicis espirituals. )(Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.5/30 Llibreta amb anotacions diverses: diari personal escrit a París (12-15 d'abril); en pàgines posteriors, de tant en tant, hi ha alguna altra anotació de tipus personal; diversos poemes (1956); "Vocabulaire de «Le Pétit Prince»" i vocabulari d'altres llibres francesos; algunes referències bibliogràfiques; horari de classes; esborrany d'un article per a "un periódico de la Península", en què parla de literats mallorquins (Dhey, etc.) sobre nacionalisme, sobre la llengua utilitzada, etc.; descripcions de diversos llocs de Mallorca; comentari sobre dues guies, una de Sóller i l'altra de Pollensa i Alcúdia; alguns apunts de classe, etc. (tot escrit entre 1956 i 1957). )(Pàgines 1 i 3. Document complert només consultable en paper)
 • Documentació personal
 • Fons documental Mº Aurèlia Capmany

Informació