CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/33 Cobles fetes per lo preciós Cors de Jesucritst

(reg. 180)

·        B3.2.3/33.1 Sobre amb unes referències bibliogràfiques manuscrites.

·        B3.2.3/33.2 Dos folis amb referències bibliogràfiques manuscrites. Apareix, entre d'altres, l'especificació dels folis del manuscrit on es troben les “Cobles fetes per lo preciós Cors de Jesucritst per alguns hòmens de València”.

·        B3.2.3/33.3 Fotocòpia de les pàgines del manuscrit (que es troba a la biblioteca de Carpentras, a França) corresponents a les “Cobles fetes per lo preciós Cors de Jesucritst per alguns hòmens de València”.


Informació