CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/3 Fotocòpies diverses III

(reg. 176)

·        B3.2.3/3.1 Fotocòpia de les pàgines d'una llibreta quadriculada, on hi ha un text llatí, que sembla la còpia d'un manuscrit: Gregori IX. Reg. Vat. 18. Aubray (17 pàgines). Un foli amb un tros del mateix text mecanoscrit.

·        B3.2.3/3.2 Jaume Corbera i Pou, “Toponímia i llengua estàndard: entorn de l'article (I)”. Article publicat a Última Hora (13 de maig de 1984).

·        B3.2.3/3.3 Jaume Corbera i Pou, “Toponímia i llengua estàndard: entorn de l'article (II)”. Article publicat a Última Hora (20 de maig de 1984).

·        B3.2.3/3.4 Picornell, C.; Rul·lom, N.; Font, J.; Díaz, R. “Criteris ortogràfics per a la toponímia de les Illes Balears” (4 pàgines).

·        B3.2.3/3.5 Corbera i Pou, Jaume. “Consideracions sobre l'anomenat «article» dels topònims” (Bunyola, setembre de 1984), 12 pàgines.

·        B3.2.3/3.6 Corbera i Pou, Jaume. “Sobre l'ús de l'article en els topònims”. Article publicat a Última Hora (10 de juny de 1984).

·        B3.2.3/3.7 Bibiloni, Gabriel. “L'article dels topònims” (esborrany escrit amb la intenció que serveixi de document de discussió i debat entre els professors de català de la Universitat), 27 pàgines.

·        B3.2.3/3.8 Moreu-Rey, Enric. Grafia d'articles fossilitzats en topònims. Barcelona: 1978.

·        B3.2.3/3.9, 3.10 Textos llatins: Dos còpies idèntiques de fragments de textos llatins mecanoscrits (2 pàgines cadascuna).

·        B3.2.3/3.11 Fotocòpia de la primera pàgina del text en llatí “La querelle des évêques Frodebertus et Inoportunus” (pàgines 118-119). Apunts manuscrits, possiblement d'una classe impartida per Bastardas (22 de febrer de 1972).

·        B3.2.3/3.12 Text mecanoscrit del Carmina Burana (3 pàgines).

·        B3.2.3/3.13 Algunes fotocòpies de diversos llibres amb textos llatins (7 pàgines).

·        B3.2.3/3.14 Josep Aladern, Verdaguer reivindicat. Barcelona: Lo Teatro Regional 1896. Pàgines 2-35.

·        B3.2.3/3.15 Fotocòpia de diverses pàgines d'un llibre de Josep Aladern on hi ha notes biogràfiques de diversos autors catalans, entre ells Cosme Vidal i Rosich i algunes anècdotes (9 pàgines).

·        B3.2.3/3.16 Fotocòpia d'un article de Joan Bastardas, dedicat a Jaume Vidal, que es titula  “Adso de Melk i el «Cançoner eròtic de Ripoll» (Un breu assaig de filologia-ficció)”. Cuadernos de Filología Clásica XX (Ed. Universidad Complutense de Madrid: 1986-87): 73-75.

·        B3.2.3/3.17 Llibre dels set savis de Roma. Barcelona: Societat Catalana de Bibliòfils 1907.

·        B3.2.3/3.18 Ramon Cerdà Massó, “Pròleg”. Dins Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres, de Montserrat Badia i Cardús. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1983. Pàgines 5-11.

·        B3.2.3/3.19 Maria Antònia Lladó Sagrera, “Sobre «Auca» de B. Rosselló-Pòrcel”, pàgines 40-43.

·        B3.2.3/3.20 Diverses pàgines saltejades d'un llibre amb un text llatí (5 pàgines).


Informació