CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/25 Estatut mallorquí del 1931

(reg. 179)

  • B3.2.3/25.1 En un sobre, fotocòpia d'un article de diari: “El anteproyecto de Estatuto Balear”. La Almudaina (27 de juny de 1931): 1-2.
  • B3.2.3/25.2 “Fe d'errades” del Còdex Català del llibre del repartiment de Mallorca, signada per Ricard Soto Company (Barcelona, juliol de 1984): 14 pàgines fotocopiades.
  • B3.2.3/25.3 Fotocòpia d'un mapa que porta per títol "Hidronímia mayurqa".

Informació