CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/24 Retalls de diari

(reg. 179)

·        B3.2.3/24.1 “Artículos interesantísimos de D. José Mª Tous y Maroto. Artículos necrológicos y su última poesía de despedida. Murió el 20 de febrero de 1949”. Sobre amb un recull d'articles.

1.      Tous Maroto, José M. “«Sa Colcada» vista por un forastero”. La Almudaina (7 de juliol de 1946).

2.      Tous Maroto, José M.  “Santa Teresa y Mallorca”. La Almudaina (22 d’octubre de 1939).

3.      Tous Maroto, José M. “Palabra cumplida”. La Almudaina (30 de març de 1946).

4.      Tous Maroto, José M. “Visita a una «possessió»”. La Almudaina (20 de gener de 1946).

5.      Tous Maroto, José M. “Los Reyes pasan...”. La Almudaina (6 de gener de 1946).

6.      Tous Maroto, José M. “Visita a un palacio en el siglo XIX”. La Almudaina (16 de desembre de 1945).

7.      Tous Maroto, José M. “Visita a un palacio en el siglo XIX”. La Almudaina (9 de desembre de 1945).

8.      “Don José María Tous y Maroto”. Hoja del Lunes (fragment: falta la primera pàgina de l'article. Escrit quan ja s'ha mort).

9.      Tous Maroto, José M. “Mi anhelo”. La Almudaina (1949): 3 (poesia publicada amb motiu de la seva mort).

10.Doménech, J. M. “Ha muerto «Don Pep»”. La Almudaina (1949): 4.

11.Tous Maroto, José M. “El Dragón fantasma”. La Almudaina (9 de maig de 1943).

12.Tous Maroto, José M. “Visita a una «possessió»”. La Almudaina (13 de gener de 1946).

13.Tous Maroto, José M. “Las posadas”. La Almudaina (10 de març de 1946).

14.Tous Maroto, José M. “Romance de los viejos hostales”. La Almudaina.

15.Tous Maroto, José M. “Las gaviotas y la Lonja”. La Almudaina (16 de juny de 1946).

16.Tous Maroto, José M. “La Lonja de Sagrera” (poema). La Almudaina (2 de juny de 1946).

17.Tous Maroto, José M. “A la Inmaculada Concepción”. La Almudaina (8 de desembre de 1945): 1.

18.“El domingo falleció D. José Mª Tous y Maroto”. La Almudaina (22 de febrer de 1949): 1 i 3.

19.Colom, Guillem. “En la mort de Josep Mª Tous i Maroto” (poesia). La Almudaina (22 de febrer de 1949).

20.Tous Maroto, José M. “La fe de «Madò Marca»”. La Almudaina.

21.Tous Maroto, José M. “El Arco de la Almudaina”. La Almudaina.

22.Tous Maroto, José M. “La iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria”. La Almudaina.

23.Tous Maroto, José M. “El ermitaño que fue antes Capitán de los Tercios”. La Almudaina (20 d’abril de 1941).

24.Tous Maroto, José M. “Las puertas de la ciudad vieja”. La Almudaina (5 de maig de 1945).

25.Esquela per la mort de José. M. Tous Maroto, publicada a La Almudaina.

26.“Tous y Maroto ha muerto” (falta el final).

27.Tous Maroto, José M. “La asunción” (poema). La Almudaina (8 de maig de 1949): 12.

28.Tous Maroto, José M. “Mi anhelo”: poema (febrer de 1949).

29.Tous Maroto, José M. “Día de difuntos trágico”. La Almudaina (9 de juny de 1946).

30.“La ciudad rindió cálido homenaje a la memoria de Tous y Maroto en el primer aniversario de su muerte”. La Almudaina (21 de febrer de 1950): 1 i 10.

31.Tous Maroto, José M. “A María Inmaculada”.

32.Un fragment d'article que parla de José M. Tous Maroto, segurament amb motiu de la seva mort.

  • B3.2.3/24.2 En un sobre amb el nom i adreça de Dolores Sureda Pujol, “Versos dedicados a las Vírgenes de Mallorca durante el mes de Mayo”: diversos poemes (tres per dia, aproximadament), d'autors diversos, dins la secció “Corona Poética a la Virgen. IV Certamen Mariano de «Baleares»”, dins Fiesta (suplement dominical), dins Baleares. També hi trobem per duplicat les bases (29 i 30 d’abril de 1953): es publicaran tots els dies del mes de maig de 1953 algunes de les poesies inèdites que s'hagin enviat i s'especifica a quina Patrona de Mallorca haurà d'anar dedicada la poesia cadascun dels dies del mes (hi ha 30 retalls, alguns d'ells repetits).
  • B3.2.3/24.3 Sobre d'una carta dirigida a “Dolores Sureda, vídua. d’Alcover”, amb tres articles sobre Joan Alcover:

1.      “De la muerte del señor Alcover”. La Almudaina (6 de març de 1926).

2.      “Del fallecimiento de Don Juan Alcover”. La Última Hora.

3.      R.-T. “Toponimia de la ciudad nueva”. La Almudaina (13 de gener de 1946).

  • B3.2.3/24.4 En un sobre amb el nom i adreça de Pedro Alcover Sureda, diversos poemes (un o dos per dia), d'autors diversos, dins la secció “Corona Poética a la Virgen. III Certamen Mariano de «Baleares»”, dins Baleares. També hi trobem les bases: es publicaran tots els dies del mes de maig de 1952 algunes de les poesies inèdites que s'hagin enviat i s'especifica a quina Patrona de Mallorca haurà d'anar dedicada la poesia cadascun dels dies del mes (retalls de tots els dies excepte dels dies 9, 12, 19, 26). A més, hi ha un poema de Joan Visconti, “La Victòria de Maria”. Baleares (14 abr. 1952).

Informació