CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/16 Diversos

(reg. 178)

·        B3.2.3/16.1 Fitxes de literats catalans dels segles XIX-XX: en quartilles (com a mínim una per autor), s'especifiquen les obres principals dels autors en qüestió i alguns dels aspectes biogràfics i literaris més rellevants de cadascun d'ells (46 quartilles i 2 fitxes de cartolina).

·        B3.2.3/16.2 Relació mecanoscrita de les rondalles de l'Aplech de Rondayes Mallorquines d'A. M. Alcover (12 pàgines).

·        B3.2.3/16.3 “Literatura de certàmens”: Llista mecanoscrita de diversos concursos, premis, certàmens, etc. del s. XV en el món de parla catalana, extret d'un llibre de Martí de Riquer.

·        B3.2.3/16.4 En un foli, manuscrit, referència a dos llibres (un de Jaume March i l'altre de Lluís Averçó) i tres esdeveniments històrics importants de finals del XIV i inicis del XV.

·        B3.2.3/16.5 Poesia mecanoscrita (3 pàgines) i el poema manuscrit en una quartilla quadriculada, per qui li devia ensenyar la poesia a Jaume Vidal Alcover.

·        B3.2.3/16.6 “Cançó amorosa” (2 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/16.7 “Romanç de la porquerola”, recollit per Gabriel Janer Manila el 17 de febrer de 1961, a Algaida, de boca de Madò Maria Masset (3 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/16.8 Fotocòpia de: Rubió Balaguer, J. “Los códices lulianos de la biblioteca de Innichen (Tirol)”. Revista de Filología Española IV (octubre-desembre de 1917), pàgines 303-340.

·        B3.2.3/16.9 Fotocòpia, possiblement d'un capítol d'un llibre (Appendix VIII): “The Breviculum of Karlsruhe” (pàgines 446-462).

·        B3.2.3/16.10 Fotocòpia de: Rubió, Jordi. “El Breviculum i les miniatures de la vida d'en Ramon Llull de la Biblioteca de Karlsruhe”. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya III (1916), pàgines 73-89.

·        B3.2.3/16.11 Fotocòpia d'un esquema: “The plan of the Breviculum” (B, fol. 13v).

·        B3.2.3/16.12 Índex mecanoscrit en un full d’un treball o una assignatura de literatura a Mallorca (1950-1970).

·        B3.2.3/16.13 Full manuscrit amb referències a diverses editorials i llibres.

·        B3.2.3/16.14 Petit full blanc amb anotacions sobre l’edat mitjana.

·        B3.2.3/16.15 Quartilla amb anotacions manuscrites sobre Història d’una dama i un lloro.


Informació