CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/15 Originals i notes

(reg. 178)

·        B3.2.3/15.1 En un bitllet de tren, l'evolució dels articles des del llatí al català, segons Moll, segons Rokseth i segons Jaume Vidal Alcover.

·        B3.2.3/15.2 En un petit full on s'anuncia una conferència, a càrrec de Monsenyor Rafael Torija, Bisbe Delegat de la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar, dues referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/15.3 Full blanc amb anotacions diverses.

·        B3.2.3/15.4 Temari mecanoscrit de dialectologia catalana.

·        B3.2.3/15.5 En un foli, quatre referències bibliogràfiques sobre llengua catalana.

·        B3.2.3/15.6 “Els pedagogs rebels i altres narracions diadàctiques. Els pedagogs rebels”.

·        B3.2.3/15.7 En un full d'un calendari de taula, anotacions en relació amb diversos membres de la família De Verí (s. XV-XVII).

·        B3.2.3/15.8 En un sobre, breu escrit en relació amb el mot “firmes”.

·        B3.2.3/15.9 Arbre geneaològic fet a mà, que acaba amb Nicolau (1739-1804).

·        B3.2.3/15.10 Dos còpies d'un arbre geneaològic mecanoscrit (un té anotacions a mà), que comença amb Jaume d'O. Batlet, casat amb Catalina Cerdà i acaba amb Mateu.

·        B3.2.3/15.11 En un full de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, una llista de noms manuscrits, amb les seves relacions de parentiu.

·        B3.2.3/15.12 Invitació de Taula Canvi i Editorial Laia a la presentació d'un llibre. Darrere, hi ha quatre línies escrites (“El món està mal fet, i tu ho sabies, ...”).

·        B3.2.3/15.13 Darrere de les bases del “V Premi de poesia catalana «L'Espurna del Clot»”, dos poemes manuscrits: “Horitzons” i “Herbes”.

·        B3.2.3/15.14 En un petit full de llibreta quadriculat, telèfons i una citació extreta d'un llibre.

·        B3.2.3/15.15 En un tros de paper hi ha manuscrit només: “Finalment t'has morta, com era pactat”.

·        B3.2.3/15.16 En un tros de diari, algunes paraules manuscrites. Bàsicament noms d'ocells i altres animals.

·        B3.2.3/15.17 Targeta de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

·        B3.2.3/15.18 Rebut d'un gir telegràfic, amb una adreça anotada i la frase: “Record, primer, la teva història, fins on li lleu a la memòria”.

·        B3.2.3/15.19 En un foli, un poema (“Allà dalt, a l'ermita, hi viu un ermità...”), una dita (“L'home prudent mai no passa l'arada davant...”) i uns càlculs mensuals manuscrits.

·        B3.2.3/15.20 En un foli, una afirmació (dues línies mecanoscrites), sota el títol “Teoria i pràctica de la mentida”.

·        B3.2.3/15.21 En un foli, diàleg manuscrit “-Ves-te'n! Ves a la cuina! No et vull veure. Ets una bruta...”

·        B3.2.3/15.22 En un foli, anotacions fragmentàries ben diverses: un seguit de noms i idees (“Teatre nacional”, “El bon gust i la mediocritat. Risc d'escriure”, “Sargadelos”, “Espriu”, etc.), una adreça, dues preguntes, unes frases referides als homes, etc.

·        B3.2.3/15.23 En un foli, anotacions diverses: un seguit de noms d'estudiosos de la literatura catalana, al costat d'uns números, que deuen ser dates i, en alguns casos, al costat del que podrien ser títols de conferències, i un escrit de creació (“M'he assegut al portal i he cridat el migdia. Homes de cabell curt...”).

·        B3.2.3/15.24 En un foli, una frase manuscrita: “Com que tots estan enfadats, però no gosen dir lo que senten, surt estovat”.

·        B3.2.3/15.25 En un tros de paper, uns versos manuscrits, que fan referència a varietats dialectals del català i a continuació hi diu “Esc. I”. A l'altre cantó quatre versos.

·        B3.2.3/15.26 En un sobre, uns telèfons manuscrits i una frase (“L'estim tant que...”).

·        B3.2.3/15.27 En un foli, text mecanoscit, segons el qual Jaume Vidal Alcover ha recollit uns llibres a l'Ajuntament de Manacor en nom de “Llibres RAI” (1 d’agost de 1972). Darrere, manuscrita, una reflexió sobre la lectura i sobre com ser un bon professor de literatura.


Informació