CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/13 Apunts diversos

(reg. 177)

·        B3.2.3/13.1 Sobre amb una felicitació de Nadal. Al sobre, hi ha, en llapis, un arbre geneaològic, amb els avantpassats de Jaume d'Urgell.

·        B3.2.3/13.2 Dos bitllets de tren amb anotacions mansucrites en llatí.

·        B3.2.3/13.3 Temari d'història, manuscrit (primera pàgina de la llibreta).

·        B3.2.3/13.4 Foli amb anotacions d'història extretes d'un llibre.

·        B3.2.3/13.5 “Xuetes”: apunts manuscrits. Dos referències bibliogràfiques i una llista de noms, corresponents als “reconciliados” l'any 1961.

·        B3.2.3/13.6 Relació cronològica (1936-1975) d'obres d'autors mallorquins.

·        B3.2.3/13.7 Escrit autobiogràfic.

·        B3.2.3/13.8 Arbre geneaològic de la Corona Catalanoaragonesa.

·        B3.2.3/13.9 Començant per l'altre cantó, a les 2 primeres pàgines de la llibreta, apunts de grec clàssic.

·        B3.2.3/13.10 Poema inacabat (“A l'ombra dels ciprers i dins les urnes...”).

·        B3.2.3/13.11 Targeta de Josep l'Escrivá.

·        B3.2.3/13.12 Apunts de literatura i llista de “Poemes tramesos a Pep Llompart per a l'antologia de Caballero”.

·        B3.2.3/13.13 Dos versos.

·        B3.2.3/13.14 Versos.

·        B3.2.3/13.15 En un foli, esquemes en forma d'arbre.

·        B3.2.3/13.16 Apunts de grec.

·        B3.2.3/13.17 Quatre versos.

·        B3.2.3/13.18 Redacció. A l'altra cara diversos arbres geneaològics.

·        B3.2.3/13.19 Apunts i citacions sobre el Gènesi.

·        B3.2.3/13.20 Poema incomplet amb versos saltejats.

·        B3.2.3/13.21 Arbre geneaològic, des d'Adam i Eva, fins Abram.

·        B3.2.3/13.22 Arbre geneaològic des de Teraj, pare d'Abram. Apereixen també els canameus i els idumeus.

·        B3.2.3/13.23 En un foli, sota el títol “Benjamín”, diversos arbres geneaològics.

·        B3.2.3/13.24 Apunts de “Literatura romana”.

·        B3.2.3/13.25 Text de creació.


Informació