CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/12 Carpeta blava III

(reg. 177)

·        B3.2.3/12.1 “Con todo respeto (Carta abierta al Ilmo. Sr. Alcalde de la Ciudad) por Jaime Vidal”: primera pàgina d'un esborrany mecanoscrit. Darrere, anuscrits, uns versos (“Sepharad, Sepharad, Sepharad...”) i unes anotacions sobre el cicle de Bearn.

·        B3.2.3/12.2 Llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga, especificant-ne els anys de publicació. Ratllada, una redacció.

·        B3.2.3/12.3 Petita llibreta amb quatre pàgines escrites sobre ortografia catalana.

·        B3.2.3/12.4 Full amb una nota manuscrita dirigida a Jaume i M. Aurèlia. A l'altre cantó, referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/12.5 Foli amb una llista de noms del món de la literatura catalana, agrupats per dies: del 14 al 25 de gener.

·        B3.2.3/12.6 “Pauta i mesura de Josep Maria Arnavat”: original i còpia d'un article mecanoscrit. Darrere, apunts manuscrits sobre prehistòria.

·        B3.2.3/12.7 Carta-salutació de Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona (16 de juny de 1983). Darrere, una llista manuscrita d'homes del s. XVII-XIX.

·        B3.2.3/12.8 Quartilla amb càlculs econòmics manuscrits.

·        B3.2.3/12.9 Petit paper amb dues frases manuscrites, etc.

·        B3.2.3/12.10 Quartilla amb citacions copiades d'un llibre sobre literatura, del qual hi ha la referència.


Informació