CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.2/5 Notificacions i cartes

 • B3.2.2/5.1 Carta d'Albertí, editor, que informa de la tria dels contes que seran publicats a Recull de contes balears (Nova Col·lecció Lletres 20. Barcelona: Albertí 1956), entre els quals està "Madó Lluenta", de Jaume Vidal. (Davant)

 • B3.2.2/5.2 Carta d'Emma Ponsa (15 de setembre de 1989), directoria editorial de WHO'S WHO in Spain SA, que demana a Jaume Vidal Alcover que revisi el text del seu perfil biogràfic, adjunt a la carta. (Tot)

 • B3.2.2/5.3 Carta del Dr. Elias Valverde (Wetter, 28 de març de 1983) a Victòria Sans Clos, lamentant que, per manca d'autorització, el grup teatral "La Gàbia" no hagi pogut representar Laura, adaptada per Jaume Vidal Alcover. L'informa a més que, com a hereu dels drets d'autor del seu oncle Miquel Llor, els autoritza a representar-la. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.4 Carta d'un grup de professors de la Universitat de Barcelona que participen en el projecte d'un Diari català, promogut per Premsa Catalana SA, que demana col·laboració a Jaume Vidal i data del febrer de 1975. (Davant)

 • B3.2.2/5.5 Carta d'Enric Casassas i Simó, President de la Universitat Catalana d'Estiu, que agraeix la participació de Jaume Vidal Alcover a la XXIena edició de la Universitat Catalana d'Estiu i disculpant-se pel retard en el pagament (31 d'octubre de 1989). (Davant)

 • B3.2.2/5.6 Carta breu dirigida al director de Serra d'Or que demana que faci arribar una altra carta adjunta al col·laborador de la revista Eduard Artells. (Tot)

 • B3.2.2/5.7 Carta de la Revista de l'Alguer, informant que s'està muntant aquesta revista i demanant col·laboració (22 de novembre de 1989). (Tot)

 • B3.2.2/5.8 Carta de Josep Alsina, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, (27 març 1984), demanant a Jaume Vidal Alcover si podria participar, donant una visió de la literatura catalana avui, en un Curset Superior de Cultura, que s'havia d'impartir a Ripoll del 22 al 29 de juliol de 1984. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.9 Carta dirigida a José Luis Pardo de Jaume Vidal Alcover dóna autorització perquè publiquen la seva obra La fira de la mort. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.10 Carta al director general adjunt de "Presses universitaires de France" explicant-li que, ara que les coses semblen estar millor pel català, voldrien publicar les obres de Panaït Istrati en català i ja tenen el permís de la censura per poder publicar Kyra Kyralina, per a la qual cosa li demana que enviï el seu permís d'edició, amb data del 24 de març de 1965. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.11 Carta de Frederic Roda, director de Serveis d'Òmnium Cultural de Barcelona, en què anuncia a Jaume Vidal Alcover que està preparant la seva "tournée", prevista per als dies 20-27 de març, la carta data del 6 de febrer de 1968. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.12 Carta de l'Obra Cultural Balear, demanant a Jaume Vidal Alcover si li aniria bé fer una conferència sobre "El teatre a Mallorca" l'octubre de 1973, dins el cicle de conferències sobre teatre que volen organitzar abans de començar el curs a l'Escola de Teatre. També li demana si podria escriure un guió, en forma de rondalla dialogada, per a un dels programes de ràdio sobre història de les Illes Balears que es començarà a emetre el mateix octubre. La carta data del 28 de setembre de 1973. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.13, 5.14 Original i fotocòpia d'una carta de Carlos M. Angulo, director de l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, que agraeix a Jaume Vidal Alcover que li hagi enviat els projectes d'investigació, dels quals n'és l'investigador principal, i donant-li certes indicacions per tirar endavant els projectes amb data del 24 de juny de 1987. (Tot d'1 còpia)

 • B3.2.2/5.15 Notificació del Bisbat de Madrid-Alcalà, segons el qual s'autoritza Jaume Vidal Alcover a llegir totes les publicacions prohibides, si no tracten temes obscens, durant tres anys, amb data del 26 de març de 1951. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.16 Carta de Josep Massot i Muntaner, secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes que data del 23 de febrer de 1985. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.17 Carta d'Hogar del Libro que adjunta una còpia de la crítica de Sophie, llegida a Ràdio Popular de Menorca, dins el programa "Temps de paraula", i firmada per Josep Portella. La carta data del 6 de juliol de 1983. (Tot excepte sobre)

 • B3.2.2/5.18 Carta de Francesc Aguiló, del Grup de Teatre Cucorba, on diu que està interessat en L'amor de les tres taronges. La carta data del 25 de maig de 1984. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.19 Carta de l'Associació d'exalumnes català (ADAC) que adjunta la butlleta per fer-s'hi soci, amb data del 23 d'abril de 1982. (Davant carta. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/5.20 Carta de Josep Massot i Muntaner, secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura catalanes, que comunica a Jaume Vidal que disposarà de 45 minuts per a la seva xerrada del Col·loqui de Tarragona-Salou. La carta data del 23 de febrer de 1985. (Davant)

 • B3.2.2/5.21 Carta de l'alcalde de Vila-Seca i Salou que agraeix a Jaume Vidal Alcover que es faci càrrec d'una conferència en motiu dels actes de refermança entre la vila de Bagà, Vila-Seca i Salou i li pregunta si acudirà sol o acompanyat al dinar que seguirà la xerrada. La carta data del 23 de febrer de 1989. (Davant carta)

 • B3.2.2/5.22, 5.23, 5.24 Tres documents expedits pel Secretari General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, que tracten sobre els següents assumptes: Proposta d'encarregar-se de la redacció de la bibliografia de Llorenç Villalonga i Pons (15 d'octubre de 1984), acceptació de l'original de la bibliografia de Llorenç Villalonga, presentada per Jaume Vidal Alcover (14 de desembre de 1984) i autorització de la publicació del llibre Dos viatges per mar (14 d'abril de 1962). (Tot)

 • B3.2.2/5.25 Carta de Max Cahner, segons la qual li envia una còpia de l'article "Josep Pin i Soler", amb data del 27 de març de 1976. (Davant)

 • B3.2.2/5.26 Carta del Secretari General de l'Ajuntament de Manacor, segons la qual la Comissió Permanent va acordar en la sessió del 31 de desembre de 1979 editar l'obra de Jaume Vidal Alcover Dues rondaies farcides i altres narracions. (Davant)

 • B3.2.2/5.27 Carta de la Comissió d'Homenatge a R. Aramon i Serra que adjunta les "Normes per a la col·laboració a la Miscel·lània d'homenatge a Ramon Aramon Serra". La carta data del 3 de desembre de 1977. (Tot)

 • B3.2.2/5.28 Carta d'Enrique Trillas, president del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que diu que ja ha rebut la proposta de Jaume Vidal Alcover de les línies d'investigació sobre Filologia catalana i afirma que el projecte de l'Institut tirarà endavant. La carta data del 18 de juliol de 1986. (Davant)

 • B3.2.2/5.29 Carta de J. Pàmies Felip amb diversos destinataris, entre ells Jaume Vidal, que data del 3 de juny de 1988. (Davant)

  B3.2.2/5.30 Carta d'Ignasi Vidal, Secretari d'Edició de Materials (EDIMA), que adjunta la ressenya del llibre Història del socialisme, de Jacques Droz, amb data del 23 de novembre de 1968. (Davant carta. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/5.31 Carta de Jaume Vidal dirigida a Joan Munsó, dels Estudis de Televisió (Esplugues de Llobregat), que data del 2 de febrer de 1979. (Davant)

 • B3.2.2/5.32 Carta de la comissió organitzadora de la II Festa del llibre català a París (10-12 de maig de 1968), que convida a Jaume Vidal Alcover a participar en el col·loqui celebrat en el marc d'aquesta festa, la carta data del 15 d'abril de 1968. (Davant)

 • B3.2.2/5.33 Carta de Xavier Bru de Sala, director General de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, en resposta a un escrit de Jaume Vidal Alcover del 10 de gener de 1990, en què li envià el projecte d'edició de Paremiologia Catalana Comparada. La carta adjunta una còpia de la "Petició d'ajut econòmic a l'excel·lentíssima Diputació Provincial de Barcelona per a l'ordenació de la Paremiologia Catalana Comparada de Sebastià Farnés", redactada per Josep M. Pujol (Barcelona, 4 de juliol de 1983). La carta data del 19 de gener de 1990. (Tot)

 • B3.2.2/5.34, 5.35, 5.36 Cartes entorn de la possible publicació de la traducció de Jaume Vidal Alcover de La guerra de les Gàl·lies de Juli Cèsar, per part de la Fundació Bernat Metge: una carta de la Fundació Bernat Metge (8 de gener de 1965), en referència a les dates en què hauria d'entregar el text; una carta de M. Dolç, des de l'Autònoma de Madrid (30 de gener de 1970), preguntant si efectivament no es farà càrrec de l'edició d'aquesta obra, i una felicitació de Nadal a la qual fa referència a la carta (Tres cartes)

 • B3.2.2/5.37 Carta de María Ballester, del Gremio Sindical de Editores, que adjunta les fitxes dels llibres de Jaume Vidal Alcover que van formar part de l'edició del catàleg "Llibres en català" (abril de 1972). La carta data de l'1 de desembre de 1972. (Davant carta. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/5.38 Rebut expedit per la Delegació Provincial de Balears del Ministeri d'Informació i Turisme el 28 d'abril de 1967, segons el qual el delegat provincial ha rebut sis exemplars de l'obra Sonets a Eurídice de Jaume Vidal. (Davant)

 • B3.2.2/5.39 Carta de Jaume Vidal, manuscrita en retolador blau, en què es queixa de la publicació de Terra Negra perquè no l'han avisat i l'edició ha sortit plena d'errades. (Davant i darrera)


Informació